Transformacja biznesu – program partnerski AWS

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 6 min
6 min

Jednym z największych wyzwań stojących przed sektorem publicznym i organizacjami komercyjnymi są digital disruptions – czyli innowacje i zmiany wynikające z wykorzystania nowych technologii. Jednak nie daj się zwieźć tym modnym słowom.

Wraz z rozwojem technologii cyfrowej na każdym froncie, zmieniają się również rynki, ponieważ zachowania klientów i pracowników również ulegają radykalnym zmianom. Wiele organizacji sektora publicznego i firm komercyjnych nie jest przygotowanych na takie zmiany. To właśnie tam wchodzą silni partnerzy.

Każda firma potrzebuje zaufanych partnerów, by odnieść sukces. Taka motywacja stoi za AWS Partner Transformation Program (PTP), na który składa się wszechstronna ocena, szkolenia i program wspierający, którego celem jest pomoc w budowaniu efektywnego i rentownego biznesu w chmurze AWS.

Uruchomiony w 2018 roku PTP pomaga członkom AWS Partner Network (APN) i AWS Public Sector Partner Program przyśpieszyć transformację swojego biznesu (zazwyczaj w ciągu 100 dni), aby pomóc klientom osiągnąć perfekcję w tych trudnych, a zarazem jakże obiecujących czasach. PTP jest otwarte zarówno dla sektora publicznego, jak i organizacji komercyjnych.

Transformacja cyfrowa rozwinęła się i stała się najbardziej rozpowszechnioną odpowiedzią świata na na tzw. digital disruptions – mówi Tomasz Stachlewski, CEE Solutions Architecture Manager w AWS. –  Ale innowacyjna technologia jest tylko częścią składową rozwiązania. Innym kluczowym elementem jest zrozumienie, w jaki sposób rozwijają się rynki i jak stosować rozwiązania technologiczne w odniesieniu do operacji, produktów i usług w celu spełnienia i przezwyciężenia oczekiwań rynku.

Jak to działa?

Partner Transformation Program obejmuje istotną i dokładną ocenę gotowości każdego z partnerów do pracy w z chmurą publiczną, zarówno pod względem biznesowym, jak i technicznym, zgodnie z założeniami AWS Cloud.

Każdy partner PTP otrzymuje zindywidualizowany plan transformacji i wsparcie w realizacji zidentyfikowanych działań. Ten szczegółowy plan działania skupiony jest na lukach, możliwościach i zmianach niezbędnych do przekształcenia działalności w chmurze i zwiększenia potencjału biznesowego AWS.

PTP stwarza partnerom szereg możliwości:

·       Zdefiniowanie lub przedefiniowanie na nowo swojej wizji AWS Cloud, strategii i oferty dla firm komercyjnych oraz unikalnych potrzeb organizacji sektora publicznego.

·       Zdobycie odpowiednich umiejętności i doświadczenia, a także opracowanie modeli biznesowych i operacyjnych, aby służyć konkretnie sektorowi publicznemu i/lub spółkom handlowym.

·       Rozwijanie głębszych relacji z AWS i promowanie ich działalności wśród interesariuszy AWS.

·       Zdobycie wiedzy eksperckiej na temat tego, w jaki sposób pomóc firmom z sektora publicznego w przyjęciu polityki cloud-first poprzez unikalne usługi, zarządzanie zamówieniami i strategiczną siłą roboczą oraz inwestycje finansowe niezbędne do skutecznego reagowania na RFP i rozwoju klientów na dużą skalę.

·       Uzyskanie dostępu do zaawansowanych zasobów, programów, narzędzi i wsparcia.

·       Uzyskanie dostępu do kredytów gotówkowych i promocyjnych w wysokości do 25 000 USD w celu wsparcia działań w ramach planu transformacji.

Partner Transformation Program pomaga organizacjom zająć się kluczowym i dobrze prosperującym sektorem o niespotykanej dotąd potrzebie wynikającej z chmury publicznej – mówi Stachlewski. – Pomaga partnerom w określeniu ich wartości biznesowej i technicznej dla potencjalnych klientów i strategii chmury, a także umożliwia przedsiębiorstwom skuteczniejsze przekazywanie ich ofert sektorowi publicznemu i klientom komercyjnym.

Transformacja cyfrowa = innowacje w biznesie

Transformacja z wykorzystaniem AWS oferuje partnerom APN poprawę konkurencyjności i rzeczywistych korzyści biznesowych. Poprzez Program Transformacji Partnerskiej, AWS pomaga partnerom przyspieszyć gotowość do pracy w chmurze w kluczowych obszarach biznesowych, jednocześnie rozwijając krytyczne umiejętności i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc klientom na każdym etapie ich drogi w kierunku przyjęcia chmury.

PTP zwiększa wiarygodność dzięki sprawdzonym możliwościom chmury i przyspiesza rozwój biznesu poprzez stworzenie dodatkowych możliwości uzyskania przychodu. Ponadto, partnerzy opracowują ulepszoną wizję i strategię dotyczącą chmury, a także portfolio usług na żądanie, które są dostosowane do potrzeb każdego z partnerów i zoptymalizowane pod kątem ich unikalnych klientów docelowych.

Pomoc klientom w rozwijaniu się w erze zmian w dostępie do technologii cyfrowych

Program Transformacji Partnerów AWS (PTP) zajmuje się wyzwaniami, przed którymi stają partnerzy – nawet jeśli jeszcze o tym nie wiedzą. Co więcej, PTP pomaga partnerom w zaspokajaniu istniejących potrzeb i wykorzystywaniu możliwości, których jeszcze nie zdefiniowali.

Partnerzy, którzy przechodzą przez PTP, zyskują następujące korzyści:

·       Skrócenie czasu rozbudowy do poziomu AWS i technologii chmury o całe miesiące.

·       Strategia zoptymalizowana pod kątem AWS i cloud-vision dopasowane do możliwości partnerów.

·       Wiodący na rynku katalog usług AWS i rozbudowany zespół ds. chmury ze światowej klasy szkoleniami i akredytacjami.

·       Unikalna propozycja i różnicowanie wartości dodanej dla oferty usług w chmurze.

·       Zwarte środowisko wspierające rozwój.

·       Silne portfolio usług w systemie AWS o szerokim i szczegółowym zakresie usług.

·       Ścieżka rozwoju zgodnie z AWS i dostęp do kolejnych programów.

Transformacja oferuje przewagę biznesową wynikającą z możliwości wykorzystania niemal 200 różnego rodzaju usług i funkcjonalności platformy AWS. Zwiększa wiarygodność dzięki sprawdzonym możliwościom chmury i przyspiesza rozwój firmy poprzez odblokowanie dodatkowych możliwości uzyskania przychodów. Rezultatem PTP jest wspólna transformacja partnerska, budująca innowacyjny biznes w chmurze dla firmy i jej klientów.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz