Unijny Akt ws. danych kontrowersyjny według branży cyfrowej. “Może utrudnić dalszą cyfryzację krajów członkowskich”

Unijny Akt ws. danych kontrowersyjny według branży cyfrowej. “Może utrudnić dalszą cyfryzację krajów członkowskich”

Europejska branża cyfrowa i organizacje konsumenckie są zaniepokojone proponowanymi zapisami unijnego Aktu w sprawie danych (Data Act), które mogą prowadzić do ograniczenia dostępu do usług chmurowych w UE i utrudnić przepływ danych – informuje Związek Cyfrowa Polska. We wspólnym liście, organizacje branżowe i stowarzyszenia konsumentów ostrzegają, że zapisy Aktu mogą zagrażać realizacji cyfrowych celów Unii Europejskiej na bieżącą dekadę.

12 stowarzyszeń, reprezentujących użytkowników i dostawców usług chmurowych, działających na jednolitym europejskim rynku cyfrowym, podpisało wspólne pismo skierowane do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyrażono obawy o ograniczenie dostępu do usług chmurowych w UE oraz uszczerbek na przepływie danych w związku z proponowanymi zapisami Artykułu 27 Aktu ws. danych. Podmioty podpisane pod wspólnym listem podkreślają, że zarówno MŚP, start-upy, jak i duże przedsiębiorstwa świadczące nowoczesne, cyfrowe usługi i produkty polegają dziś na skalowalnych technologiach cyfrowych w celu budowania konkurencyjnej, innowacyjnej i odpornej gospodarki cyfrowej w Europie.

W liście skierowanym do Komisji Europejskiej i władz państw członkowskich 12 organizacji apeluje o odrzucenie nieproporcjonalnych i jednostronnych zapisów Aktu ws. danych oraz o uwzględnienie uzasadnionych obaw dotyczących możliwości transferu nieosobowych danych generowanych w UE poza jej granice. Zdaniem autorów listu, przepisy powinny powstać w oparciu o konstruktywną dyskusję, mającą na względzie interes gospodarczy UE oraz priorytety w zakresie bezpieczeństwa.

– Obecnie proponowane przepisy Aktu ws. danych mogą zaburzyć dostęp do innowacyjnych rozwiązań chmurowych dla konsumentów w UE. Mogą także utrudnić wzrost europejskiej gospodarki cyfrowej – twierdzą organizacje branżowe i konsumenckie podpisane pod listem skierowanym do Komisji Europejskiej.

Sprzeczne przepisy i ryzyko ograniczonego dostępu do rozwiązań chmurowych

We wspólnym liście skierowanym do europejskich urzędników i władz krajowych podkreślono konflikt pomiędzy zapisami Aktu ws. danych a przepisami dotyczącymi transferu danych zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). 

“W obecnych realiach rynku cyfrowego dostawcy usług chmurowych nie mają możliwości kontroli i wglądu, czy dane, które przetwarzają dla swoich klientów, stanowią dane osobowe czy też nieosobowe. Nie jest możliwe też zapewnienie odrębnej infrastruktury do przetwarzania każdego z tych zbiorów danych. Artykuł 27 Aktu ws danych rodzi ryzyko utworzenia równoległego, lecz odmiennego systemu prawnego dla transferu danych nieosobowych poza UE. W konsekwencji może to doprowadzić do trudności w transferze danych osobowych poza UE, pomimo zapewnienia odpowiedniego poziomu ich ochrony danych. Sprawia to, że tzw. “decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony” i inne zasady przekazywania danych staną się nieważne. W efekcie możemy mieć do czynienia z niebezpieczną niejasnością prawa i ryzykować poważnymi zakłóceniami w europejskim systemie ochrony danych.”

komentuje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, jeden z sygnatariuszy listu

Ryzyko dyskryminacji i fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego

Sygnatariusze wspólnego listu obawiają się, że Artykuł 27(1) Aktu ma charakter dyskryminacyjny w związku z wymaganiami stawianymi wobec wybranych dostawców usług chmurowych pochodzących spoza UE. Ich zdaniem proponowane przepisy wprowadzają nieproporcjonalne obciążenia na europejskich dostawców usług chmurowych, którzy prowadzą działalność poza wspólnotą. Według sygnatariuszy, urzędnicy i podmioty odpowiedzialne za Akt o Danych muszą przyjąć do wiadomości, że przestrzeganie przez dostawców usług chmurowych przepisów RODO dotyczących transferu danych osobowych spełnia wymogi wspomnianego Artykułu 27(1), który mówi o transferze danych nieosobowych. „Zachęcamy negocjatorów Rady i Parlamentu do przyjęcia jasnych i pragmatycznych obowiązków dla europejskich dostawców usług chmurowych, działających na całym świecie oraz dla globalnych dostawców usług chmurowych prowadzących działalność w Europie” – czytamy w liście.

Potencjalnie dyskryminujące wymogi, o których mowa w apelu europejskich organizacji branżowych i konsumenckich, stwarzają ryzyko ograniczenia europejskich możliwości przetwarzania danych w chmurze i fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego UE. – Zachęcamy decydentów do otwartej debaty politycznej, opartej na dowodach, o którą wnioskowały państwa członkowskie. W przeciwnym razie możemy stanąć też w obliczu zwiększonego ryzyka dla cyberbezpieczeństwa UE, a nawet łamać zasady handlu międzynarodowego – komentuje Michał Kanownik.

Europejski Akt o Danych jest obecnie przedmiotem negocjacji instytucji UE (tzw. trilogu), które mają się zakończyć przyjęciem ostatecznego tekstu regulacji. Celem legislacji jest pobudzenie innowacyjności państw członkowskich, usunięcie barier w dostępie do danych dla konsumentów i przedsiębiorstw, a także ułatwienie użytkownikom zmiany dostawców usług chmurowych. Trwająca debata dotyczy rodzaju danych wchodzących w zakres nowej legislacji oraz relacji nowych zapisów względem istniejących już przepisów wynikających z RODO.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów