Usługi Oracle Cloud Guard i Oracle Maximum Security Zones są już dostępne

- Reklama -

Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek usług Oracle Cloud Guard i Oracle Maximum Security Zones. Dzięki rozwiązaniu Oracle Maximum Security Zones Oracle staje się pierwszym dostawcą chmury publicznej, który od samego początku automatycznie uruchamia w niej egzekwowanie najlepszych procedur w zakresie zabezpieczeń, co pozwala klientom unikać błędów w konfiguracji i bezpiecznie wdrażać obciążenia.

Oracle Cloud Guard nieprzerwanie monitoruje konfiguracje i aktywność w ramach codziennych operacji, aby wykrywać zagrożenia i automatycznie je eliminować we wszystkich regionach globalnych Oracle Cloud.

Przedsiębiorstwa przenoszą do chmury więcej newralgicznych obciążeń niż kiedykolwiek dotąd. Wzrost powszechności wdrożeń chmury generuje nowe „martwe strefy” w obszarze bezpieczeństwa, które w ciągu ostatnich dwóch lat przyczyniły się do ponad 200 poważnych naruszeń ochrony i stworzyły zagrożenie dla ponad 30 miliardów rekordów[i]. Firma Gartner prognozuje, że do 2025 r. 99% awarii zabezpieczeń chmury będzie mieć miejsce z winy klienta[ii]. Od użytkowników i administratorów chmury oczekuje się dziś wiedzy na temat, jak działają usługi zabezpieczające chmurę, jak je prawidłowo skonfigurować i jak utrzymywać istniejące wdrożenia. Przedsiębiorstwa, które odnotowały naruszenia ochrony danych z powodu błędów w konfiguracji, musiały zmierzyć się z utratą reputacji marki, kosztami odzyskiwania i grzywnami.

Usługi Oracle Maximum Security Zones i Oracle Cloud Guard zostały opracowane przy wykorzystaniu gromadzonej przez dziesiątki lat wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw, aby zastosować w chmurze publicznej Oracle najlepsze procedury w modelu autonomicznym i wesprzeć klientów w bezpiecznym korzystaniu z chmury.

„Bezpieczeństwo jest od lat newralgicznym aspektem projektowania środowiska Oracle Cloud. Jesteśmy przekonani, że zabezpieczenia powinny być podstawowym elementem wbudowanym w platformę, a klienci nie powinni być zmuszani do kompromisów między bezpieczeństwem i kosztami”powiedział Clay Magouyrk, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Cloud Infrastructure. „Dzięki automatyzacji zabezpieczeń i włączeniu wiedzy specjalistycznej w usługi Oracle Cloud Guard i Oracle Maximum Security Zones, klienci mogą bez obaw uruchamiać na platformie Oracle Cloud swoje newralgiczne obciążenia”.

Usługa Oracle Cloud Guard jest już dostępna we wszystkich regionach komercyjnych Oracle Cloud. Działa ona jak dziennik i agregator zdarzeń, który łączy się bezpośrednio ze wszystkimi kluczowymi usługami Oracle Cloud Infrastructure: Computing, Networking i Storage – i automatycznie implementuje unikatowe komponenty nazywane celami, detektorami i responderami (ang. targets, detectors, responders). Cele określają zakres zasobów do przeanalizowania, na przykład przedziały i ich struktury podrzędne w obrębie platformy Oracle Cloud Infrastructure. Detektory identyfikują problemy z zasobami lub działaniami użytkowników i ostrzegają w przypadku wykrycia ryzykownych sytuacji, takich jak logowanie przez sieć TOR lub zasobnik publiczny. Elementy nazywane responderami zapewniają powiadomienia i podejmują działania rozwiązujące problemy w zakresie bezpieczeństwa przez automatyczne zatrzymanie instancji, zawieszenie użytkownika lub wyłączenie zasobnika. Wszystko to sprawia, że Oracle Cloud Guard udostępnia administratorom zabezpieczeń platformę do wykrywania problemów w chmurze i reagowania na nie, która pozwala skrócić czas reagowania na błędy w konfiguracji zabezpieczeń i rozbudowywać centra operacyjne bezpieczeństwa.

Rozwiązanie Oracle Maximum Security Zones rozszerza możliwości zarządzania dostępem do infrastruktury udostępnianej jako usługa (IaaS) i ogranicza niebezpieczne działania lub konfiguracje za pomocą nowej definicji zasad, która odnosi się do wyznaczonych przedziałów chmury. Ta nowa usługa Oracle Cloud Infrastructure pomaga zadbać o bezpieczeństwo zasobów od samego początku przez egzekwowanie rygorystycznych najlepszych procedur dla szczególnie wrażliwych obciążeń. Oracle Maximum Security Zones obejmuje zasady dla kilku podstawowych usług Oracle Cloud Infrastructure, takich jak Object Storage, Networking, Encryption, DBaaS i File Storage.

Nowe usługi działają wspólnie, aby zwiększać możliwości chmury publicznej Oracle drugiej generacji, w której odpowiednie zabezpieczenia potraktowano jako newralgiczny fundament całego rozwiązania. Oracle Cloud wyróżnia się kluczowymi aspektami samego projektu, takimi jak duża izolacja klientów, domyślne szyfrowanie, instalowanie uaktualnień i poprawek bez przestojów oraz zaawansowana ochrona danych.

[i] „The State of DevSecOps Report – Summer 2020”, Accurics.
[ii] Smarter With Gartner, „Is the Cloud Secure?” 10 października 2019 r.

- Reklama -

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -