Zasilanie szaf informatycznych – jak wygląda infrastruktura zasilająca?

- Reklama -

Dla stabilności funkcjonowania każdej nawet najmniejszej infrastruktury IT, kluczowe znaczenie ma prawidłowe i optymalne zaprojektowanie i zbudowanie systemu zasilania. Musi on zapewniać redundancję oraz jak najwyższą odporność na awarie zasilania elektrycznego, a także być elastyczny i umożliwiać łatwą rozbudowę bądź modernizację, kiedy zachodzi taka potrzeba. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia relacji między efektywnością działania systemu zasilania a generowanymi przez niego kosztami, szczególnie w kontekście energochłonności oraz wpływu na środowisko.

Najważniejsze komponenty infrastruktury zasilającej

Bezpieczny łańcuch zasilania elektrycznego dla infrastruktury IT powinien składać się z następujących elementów:

  • główne źródło zasilania – musi być stabilne, bezpieczne oraz możliwie przyjazne dla środowiska naturalnego;
  • centralny system UPS (Uninterruptible Power Supply) – należy zadbać o to, by system zasilania bezprzerwowego rzeczywiście zapewniał nieprzerwany dopływ zasilania do wszystkich kluczowych elementów infrastruktury informatycznej w różnych klasach mocy, w tym również do systemów chłodzenia;
  • podrozdzielnie PDR (Power Distribution Rack) – odpowiedzialne za rozdział zasilania w obrębie danego rzędu szaf Rack. Warto wybrać takie, które może zostać doposażone np. w możliwość monitoringu bieżącego zużycia prądu w poszczególnych szafach;
  • listwy zasilające PDU i systemy gniazdek w szafach IT – muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. W przypadku listew zasilających PDU warto zadbać o to, by umożliwiały sterowanie zasilaniem na poziomie pojedynczych gniazdek.

Zasilanie szaf IT – jakie wymagania musi spełniać?

Zasilanie szaf Rack w infrastrukturze IT powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby gwarantować możliwie bezawaryjną bieżącą pracę danej infrastruktury, ale nie jest to jedyny aspekt, o jaki należy zadbać. Konieczne jest również uwzględnienie potencjalnych zmian, do jakich może dochodzić w obrębie każdej pojedynczej szafy, jak np. modyfikacja parametrów zasilania, zmiana wysokości napięcia lub liczby gniazd. Niezbędny jest zatem odpowiednio dobrany system dystrybucji zasilania, który nie tylko zapewni wystarczającą moc dla zamontowanych urządzeń, ale również umożliwia szybkie dostosowanie do każdej konfiguracji sprzętowej, jaka będzie wykorzystywana w danej szafie rack w przyszłości.

Rola listew zasilających PDU (Power Distribution Unit)

Listwy zasilające PDU odpowiadają za dystrybucję energii wewnątrz szafy IT, toteż zazwyczaj są montowane redundantnie w dwóch torach prądowych. Wysokiej klasy szafy IT są zaprojektowane w taki sposób, by listwy PDU można było montować w tzw. przestrzeni „Zero-U” (między boczną ścianą a ramą montażową 19″), dzięki czemu żadna jednostka wysokości szafy nie jest blokowana. Taka konstrukcja znacznie ułatwia też przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub instalacyjnych. Czasami listwy PDU wyposażane są w różne funkcje dodatkowe, jak np. nadzorowanie, załączanie czy pomiary, co pozwala wykorzystać je do precyzyjnych pomiarów zużycia prądu w danej szafie Rack i optymalizacji kosztów energii w obrębie infrastruktury IT.

Zasilanie szaf Rack – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie infrastrukturze IT bezpiecznego stanu w każdej sytuacji, a w szczególności gdy dochodzi do zakłócenia bądź zaniku zasilania. Należy pamiętać, że odpowiednio długo powinien funkcjonować także system chłodzenia, co oznacza, że należy zadbać o zapewnienie mu wystarczającego zasilania na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej z zewnątrz.

Dobrym pomysłem jest również wdrożenie systemu pozwalającego monitorować całą infrastrukturę IT – od poszczególnych urządzeń w każdej szafie poprzez monitoring każdej szafy IT aż po OT (technologię operacyjną). Jednym z rozwiązań tego typu jest opracowana przez Rittal koncepcja Smart Monitoring. Jej wdrożenie umożliwia zarówno prowadzenie skutecznego monitoringu IT na bieżąco, jak też pomaga z odpowiednim wyprzedzeniem wykrywać odchylenia od wartości zadanych. Dzięki temu znacznie szybciej można wykryć potencjalne problemy, co przekłada się na zmniejszenie kosztów i poprawę bezpieczeństwa danych w obrębie infrastruktury informatycznej.

Rittal – kompleksowe rozwiązania dlazasilania elektrycznego infrastruktury IT

Rozwiązania marki Rittal w zakresie zasilania infrastruktury informatycznej to kompletne systemy dystrybucji zasilania, zapewniające skuteczną ochronę elementów infrastruktury IT przed skutkami potencjalnych awarii bądź braku zasilania. Dzięki modułowej strukturze rozwiązania Rittal mogą być w każdej chwili rozbudowywane i dostosowywane do bieżących, rosnących potrzeb przy zachowaniu pełnej kompatybilności, funkcjonalności i najwyższych standardów bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat zasilania szaf IT oferowanych przez Rittal można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej firmy Rittal.

- Reklama -
Źródło:Rittal

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -