Zaufanie vs AI – kluczowe wnioski z Cisco Data Privacy Benchmark 2024

Cisco opublikowało swoje najnowsze badanie Data Privacy Benchmark Study 2024, rzucając światło na rosnące wyzwania związane z prywatnością danych w erze sztucznej inteligencji i ich wpływ na biznes. Badanie, bazujące na opinii 2600 specjalistów z 12 krajów, ujawnia kluczowe obawy firm dotyczące zarządzania prywatnością oraz braku zaufania konsumentów, zwłaszcza w kontekście wykorzystania GenAI.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
5 min

Cisco opublikowało badanie Data Privacy Benchmark Study 2024, coroczny przegląd kwestii prywatności i ich wpływu na biznes. Wyniki badania podkreślają rosnące wyzwania związane z brakiem zaufania ze strony konsumentów, przed którymi stoją organizacje wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz zwroty z inwestycji w prywatność. Bazując na odpowiedziach 2600 specjalistów ds. prywatności i bezpieczeństwa w 12 krajach, siódma edycja badania pokazuje, że prywatność to znacznie więcej niż kwestia zgodności z przepisami.

“Firmy postrzegają GenAI jako całkowicie odmienną technologię, która stawia przed nimi nowe wyzwania” – powiedziała Dev Stahlkopf, Cisco Chief Legal Officer. “Ponad 90 proc. respondentów uważa, że GenAI wymaga nowych technik zarządzania danymi i ryzykiem. W tym miejscu do gry wkracza przemyślane zarządzanie. Od tego zależy utrzymanie zaufania klientów”. 

Wśród najważniejszych obaw firmy wymieniły zagrożenia związane z własnością intelektualną danych opracowanych przez AI (69 proc.) oraz ryzyko ujawnienia informacji opinii publicznej i/lub konkurencji (68 proc.).

Obawy związane z GenAI

Większość podmiotów zdaje sobie sprawę z tych zagrożeń i wprowadza odpowiednie mechanizmy kontroli:

  • 63 proc. firm posiada ograniczenia jakie dane można wprowadzać,
  • 61 proc. wykluczyło część narzędzi GenAI w swoich organizacjach,
  • 27 proc. zakazało używania wszelkich narzędzi opartych o GenAI, przynajmniej tymczasowo

Wiele osób wprowadziło do nich dane, które mogą być problematyczne, w tym informacje o pracownikach (45 proc.) lub niepubliczne materiały firmowe (48 proc.).

Przejrzystość procedur – zapotrzebowanie rośnie, postępów brak

Konsumenci są zaniepokojeni wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zakresie przetwarzania ich danych osobowych. 91 proc. organizacji przyznaje, że muszą zrobić więcej, aby zapewnić swoich klientów o wykorzystaniu informacji wyłącznie do zamierzonych i zgodnych z prawem celów. Wynik jest na poziomie zbliżonym do rezultatów zeszłorocznego badania, co sugeruje, że nie osiągnięto w tym zakresie znacznego postępu.

Potrzeby firm w zakresie budowania zaufania różnią się od priorytetów ich klientów. Konsumenci wskazali, że najbardziej palącymi problemami jest uzyskanie jasnych informacji na temat sposobu wykorzystania ich danych oraz uniknięcie sprzedaży tych informacji w celach marketingowych.

Z kolei dla firm priorytetami są przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności (25 proc.) i unikanie naruszeń danych (23 proc.). Sugeruje to, że dodatkowe skupienie się na przejrzystości procesu przetwarzania danych byłoby wskazane – szczególnie w przypadku aplikacji AI, w których może być trudno zrozumieć, w jaki sposób algorytmy „podejmują” decyzje.

Prywatność i zaufanie: rola zewnętrznych certyfikatów i przepisów prawa

Organizacje zdają sobie sprawę z potrzeby dostarczenia klientom informacji, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane, a 98 proc. stwierdziło, że zewnętrzne certyfikaty prywatności są ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Jest to najwyższy wynik w historii badania.

„94 proc. firm stwierdziło, że klienci nie kupowaliby od nich, gdyby nie ochrona danych konsumenckich” – wyjaśnia Harvey Jang, dyrektor ds. prywatności w Cisco. „Konsumenci szukają twardych dowodów na to, że organizacjom można zaufać. Prywatność stała się nieodłącznie związana z zaufaniem i lojalnością klientów. Era AI unaocznia ten proces jeszcze bardziej – inwestowanie w prywatność lepiej pozycjonuje firmy do etycznego i odpowiedzialnego wykorzystywania sztucznej inteligencji”.

Pomimo kosztów i wyzwań dla firm, jakie powodują przepisy dotyczące prywatności, 80 proc. respondentów stwierdziło, że legislacje dotyczące prywatności miały pozytywny wpływ na ich organizacje, a tylko 6 proc. stwierdziło, że wpływ ten był negatywny. Zmiany prawne dotyczące prywatności zwiększają zaufanie konsumentów do organizacji, w wyniku czego decydują się udostępniać im swoje dane.

Ponadto wiele rządów i organizacji wprowadza wymagania dotyczące przechowywania danych na terytorium ich pozyskiwania, aby zachować określone informacje w kraju lub regionie. Podczas gdy większość firm (91 proc.) uważa, że ich dane byłyby z natury bezpieczniejsze, gdyby były przechowywane w kraju lub regionie pochodzenia, 86 proc. stwierdziło również, że działająca na skalę globalną firma, może lepiej chronić ich dane w porównaniu z lokalnym dostawcą.

Prywatność: cenna inwestycja

W ciągu ostatnich pięciu lat wydatki na ochronę prywatności wzrosły ponad dwukrotnie. Korzyści wzrosły a zwroty z inwestycji pozostały na wysokim poziomie. W tym roku aż 95 proc. badanych wskazało, że plusy z inwestycji w prywatność przewyższają koszty – przeciętna organizacja zgłasza, że korzyści te przewyższają wydatki 1,6-krotnie. Co więcej, 80 proc. firm wskazało korzyści w zakresie “lojalności i zaufania” dzięki inwestycjom w prywatność, a odsetek ten jest jeszcze wyższy (92 proc.) w przypadku najbardziej przygotowanych w tym zakresie organizacji.

W 2023 r. największe organizacje (zatrudniające ponad 10 000 pracowników) zwiększyły swoje wydatki na prywatność o siedem do ośmiu procent od ubiegłego roku. Jednak mniejsze organizacje cięły koszty. Na przykład firmy zatrudniające 50-249 pracowników zmniejszyły swoje inwestycje w prywatność średnio o jedną czwartą.