ABC Data podwaja zysk netto

W 2017 roku ABC Data zwiększyła EBITDA o 48% i podwoiła zysk netto w porównaniu z 2016 rokiem.  Spółka wskazuje, że było to możliwe dzięki skutecznej realizacji strategii rozwoju ABC Data, koncentracji na wysokomarżowej dystrybucji, dalszym rozwoju kanału e-commerce, oraz dystrybucji z wartością dodaną. ABC Data osiągnęła marżę ze sprzedaży na poziomie 6,1%.

W opublikowanej w maju ubiegłego roku prognozie wyników finansowych, Zarząd Spółki podał, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą w 2017 roku 4 468,2 mln PLN, EBITDA osiągnie poziom 50,6 mln PLN, natomiast zysk netto 27,7 mln PLN.

Największy wpływ na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez ABC Data w 2017 roku miały: koncentracja na realizacji wysokomarżowych transakcji oraz wzrost o blisko 30% r/r przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez spółkę zależną S4E S.A. Ten wiodący polski dystrybutor z wartością dodaną osiągnął w ubiegłym roku rekordowe dla siebie 240 mln PLN przychodów ze sprzedaży wobec 186 mln PLN w 2016 roku. Cała Grupa Kapitałowa ABC Data wypracowała natomiast 4 635 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza przekroczenie prognozy o blisko 170 mln PLN. W 2017 roku Grupa ABC Data istotnie zwiększyła rentowność sprzedaży, uzyskując zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 283,6 mln PLN wobec 260,9 mln rok wcześniej. Oznacza to, że w ubiegłym roku ABC Data ponownie wypracowała jedną z najwyższych marż w światowej dystrybucji IT. Jej wartość wyniosła 6,1% wobec 5,3% w 2016 roku.

Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 58,7 mln PLN, czyli był wyższy o 8,1 mln PLN od prognozowanego oraz o 18,3 mln PLN od EBITDA osiągniętego w 2016 roku. Oznacza to wzrost odpowiednio o 16% wobec prognozy i o 45% r/r. Zysk netto skorygowany (o odpis aktualizujący aktywo podatkowe) ukształtował się na poziomie 34 mln PLN, czyli był niemal dwukrotnie wyższy od zysku wypracowanego rok wcześniej (17 mln PLN).

Wyniki finansowe ABC Data za 2017 rok potwierdzają skuteczność naszych decyzji biznesowych oraz są efektem odpowiedniej koncentracji na kluczowych obszarach działalności. Przekroczyliśmy prognozę o 23% w porównaniu do skorygowanego zysku netto oraz o 16% wobec EBITDA. Szczególnie jestem zadowolona z wypracowania 34 mln PLN zysku netto, dwa razy wyższego niż w 2016 roku – komentuje Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data – Dobre wyniki ABC Data w 2017 roku pokazują, że pomimo dynamicznych zmian w otoczeniu biznesowym, zarówno w rozumieniu dużej konkurencyjności, jak też zmian regulacyjnych i prawnych, Spółka rozwija się i co najważniejsze, jest solidnym i stabilnym partnerem biznesowym – dodaje Ilona Weiss.  

W 2018 roku ABC Data kontynuowała proces rozwoju na rynkach zagranicznych. Dzięki temu Grupa niezmiennie utrzymuje silną pozycję rynkową w Europie Środkowo-Wschodniej, a w krajach bałtyckich czy w Rumunii jest już w pierwszej trójce największych dystrybutorów. Spółka systematycznie uczestniczy też w pracach GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Wszystko to sprawia, że na rynkach międzynarodowych postrzegana jest jako wiodący polski dystrybutor w regionie CEE i stawiana na równi z największymi globalnymi graczami działającymi w tej części Europy.

W ubiegłym roku zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży w krajach bałtyckich o 5%, natomiast na Węgrzech o 9% rok do roku.  Sukcesywnie rozbudowujemy nasz kanał sprzedaży w regionie, zaś transakcje realizujemy na coraz wyższych marżach – przekonuje Andrzej Kuźniak, Wiceprezes Zarządu ABC Data – W regionie CEE zwiększamy nie tylko grupę oddanych klientów, lecz także liczbę i różnorodność dostępnych na danych rynkach rozwiązań technologicznych. Systematycznie podejmujemy też kolejne inicjatywy biznesowe, związane m.in. z optymalizacją kosztów operacyjnych – dodaje Andrzej Kuźniak.

W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ABC Data na bieżąco monitorowała rynek, aby jak najlepiej dostosować swoją ofertę do trendów obowiązujących na rynku dystrybucji IT. Spółka poszukuje niszy biznesowych z dużym potencjałem rozwoju oraz nowych, perspektywicznych technologii, które wkrótce staną się pożądanymi na rynku produktami, usługami lub rozwiązaniami.

Po wprowadzeniu z sukcesem produktów Xiaomi na polski rynek w drugiej połowie 2016 roku, w 2017 roku spółka rozwijała swoje portfolio sprzętu tej marki o kolejne nowości produktowe. Dzięki ABC Data sprzęt Xiaomi jest dostępny od 2017 roku także na Litwie czy w Rumunii. Obszar mobile w ABC Data to jednak nie tylko Xiaomi, lecz także rozwiązania innych producentów, jak Apple czy Huawei. Również w ich przypadku Grupa ABC Data odnosiła spore sukcesy. iSource – spółka zależna ABC Data – pozostaje największym dystrybutorem sprzętu marki Apple w Polsce. ABC Data jest także wiodącym dystrybutorem smartfonów Huawei w naszym kraju. Poza obszarem mobile, w 2017 roku spółka kontynuowała rozwój kanału e-commerce (m.in. poprzez rozwój aplikacji mobilnej mInterlink) oraz dystrybucji z wartością dodaną (VAD), a także uruchomiła platformę z rozwiązaniami w chmurze (ABC Data Cloud).

Realizacją zadań z obszaru VAD, czyli dystrybucji z wartością dodaną, zajmują się wyspecjalizowani inżynierowie ABC Data, jak również eksperci ze spółki zależnej – S4E. Jest to wiodący polski dystrybutor z wartością dodaną. Poza dystrybucją produktów, spółka oferuje też szeroki wachlarz dodatkowych, wysoce specjalistycznych usług oraz liczne techniczne i biznesowe szkolenia certyfikacyjne. W obszarze biznesowym S4E prowadziła w ubiegłym roku dla swoich klientów m.in. liczne inicjatywy związane z rozbudową infrastruktury IT, a także rozpoczęła szereg projektów z nowych obszarów, jak fotowoltaika czy SmartCity.

ABC Data koncentruje się obecnie na realizacji planów biznesowych na 2018 rok, związanych z dalszym rozwojem i umacnianiem pozycji Spółki w Polsce oraz w krajach regionu CEE. Wszystko po to, aby w dalszym ciągu pozostawać najlepszym i najbardziej wiarygodnym Partnerem biznesowym w branży IT w tej części Europy. Taka pozycja stanowi bowiem najlepszą gwarancję efektywnej działalności i satysfakcjonujących rezultatów biznesowych.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.