in ,

ABC Data z ogromnym progresem w II kwartale

ABC Data podała szacunkowe wyniki finansowe Grupy za I półrocze 2017 roku oraz za II kwartał 2017 roku. Zysk netto Grupy od początku 2017 roku do końca czerwca wyniósł 4,8 mln zł.

Informacje podane przez Spółkę pokazują, że w porównaniu z danymi z raportu opublikowanego rok wcześniej, wyniki finansowe Spółki są nieco gorsze, ich pogorszenie nie wykracza jednak poza przewidywania Zarządu Spółki.

Wypracowane wyniki Grupy ABC Data w I półroczu 2017 roku są wyższe od oczekiwań rynku. Co istotne, są one również zgodne z naszymi założeniami na ten rok, które były podstawą do opracowania ogłoszonej w maju tego roku prognozy wyników finansowych Grupy. W branży dystrybucji IT panuje duża sezonowość sprzedaży, a tradycyjnie najlepszym okresem, w którym osiągamy najwyższe przychody, jest czwarty kwartał roku. Nie mam więc wątpliwości, że zrealizujemy podane prognozy. Z kolei wyniki jednostkowe pozwalają z dużą dozą pewności powiedzieć, że nasi akcjonariusze mogą spodziewać się wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za ten rok – Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data

I półrocze

Przychody Grupy ABC Data w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 1 914 mln zł. Rok wcześniej ten wynik kształtował się na poziomie 2 224 mln zł. Zadowalającym jest zysk brutto ze sprzedaży, który wzrósł rok do roku o 6,5 mln zł z 113,6 mln zł na 120,1 mln zł. Spadł też wynik zysku EBITDA z poziomu 18,5 mln zł w pierwszym półroczu 2016 roku do 15,2 mln zł w 2017 roku. Najmniej satysfakcjonujący jest poziom zysku netto osiągnięty od początku 2017 roku do 30 czerwca, który stanowi nieco ponad 47 proc. zysku netto osiągniętego przez Grupę w tym samym okresie 2016 roku (2016 – 10,2 mln zł; 2017 – 4,8 mln zł). Na plus można zaliczyć fakt zmniejszenia długu netto Grupy o prawie 5 mln zł z poziomu 95,6 mln zł do 90,7 mln zł.

II kwartał

Dużo lepiej prezentują się natomiast wyniki Grupy za II kwartał 2017 roku. Pomimo spadku przychodów o 269 mln zł w odniesieniu do tego samego okresu 2016 roku (Q2 2016 – 1 188 mln zł; Q2 2017 – 919 mln zł), zysk netto nieco wzrósł z 2,9 mln zł w II kwartale 2016 do 3,3 mln zł II kwartale 2017. Zysk brutto ze sprzedaży, jak i zysk EBITDA także wzrosł, o odpowiednio 3,6 mln zł i 2 mln zł.

Powyższe dane pokazują, że trudnym okresem dla Grupy był pierwszy kwartał 2017 roku, natomiast już w drugim kwartale zauważa się znaczny progres. Pomimo faktu, że wypracowane 919 mln zł przychodów w II kwartale 2017 stanowi spadek o 75 mln w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017, to zysk netto wzrósł o prawie 2 mln kwartał do kwartału, podobnie jak zysk EBITDA (wzrost o 1,6 mln zł).

Zdaniem Zarządu, wynik finansowy za minione półrocze jest konsekwencją realizacji założenia eliminacji niskomarżowych transakcji. Ponadto ma to związek z “zwiększeniem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, a także wzrostem kosztów finansowych netto.” Spółka wiąże wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu z konsolidacją spółki S4E S.A., a wyższy poziom skonsolidowanych kosztów finansowych netto z wzrostem przeciętnego poziomu zadłużenia odsetkowego.

Grupa podaje rekordowy poziom marży 6,3 proc., jednak w dużej mierze może mieć na to wpływ wielkość marż w obszarze VAD (S4E S.A.). Spółka w pierwszym półroczu 2017 roku uruchomiła aplikację mobilną do platformy sprzedażowej, co jest dużym ułatwieniem dla jej klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na nasz newsletter!
SUBSKRYBUJ
sąd

ARP niezadowolona z decyzji sądu ws. Hawe

wykres nc

Euvic zwiększa zaangażowanie w Qumak S.A.