Asbis podsumował zyskowny rok

Asbis podsumował zyskowny rok

ASBISc Enterprises Plc wypracował w 2022 r. bardzo dobre wyniki finansowe i w pełni zrealizował podwyższoną prognozę wyników finansowych, przekraczając ją na poziomie zysku netto. Z uwagi na wojnę w Ukrainie, Grupa bardzo mocno zreorganizowała swoją sprzedaż, koncentrując się na nieobjętych konfliktem, wzrostowych rynkach. Dzięki temu przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły blisko 2,7 mld USD w porównaniu do 3,1 mld USD w rekordowym 2021 roku, co oznacza spadek tylko o 13%. Pomimo spadku przychodów, zysk netto w tym czasie był bardzo wysoki, na zbliżonym do rekordowego w 2021 r. poziomu i wyniósł 75,9 mln USD, w porównaniu do 77,1 mln USD w 2021 r.

W samym czwartym kwartale 2022 roku ASBIS wypracował przychody w wysokości 780,3 mln USD, natomiast zysk netto wyniósł 28,7 mln USD, co oznacza, że był na tym samym poziomie, co w rekordowym w historii ASBIS IV kwartale 2021 r.

INNE WAŻNE WYDARZENIA 2022 ROKU:

 • W 2022 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (ponad 52-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (24-proc. udział). 
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w całym roku 8. miejsce z przychodami na poziomie 85,8 mln USD (wzrost o 10% względem analogicznego okresu ubiegłego roku). 
 • ASBIS nie tylko zrealizował, ale też przebił na poziomie zysku netto podwyższoną 7 listopada 2022 roku prognozę finansową na 2022 r., która zakładała wypracowanie przychodów pomiędzy 2,6 miliarda USD a 2,8 miliarda USD oraz zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 70,0 milionów USD a 74,0 milionów USD. 
 • Grupa wypłaciła 1 grudnia 2022 r. akcjonariuszom zaliczkę z zysków za 2022 r. w wysokości 0,20 USD na akcję (w sumie 11.100.000 USD). Dywidenda wypłacana jest przez 7 kolejnych lat. 
 • ASBIS zdecydował się na strategiczny ruch i uruchomienie nowej dywizji biznesowej związanej z robotyką – ASBIS Robotic Solutions (AROS) oraz utworzył markę CRON Robotics. Rynek cobotów ma być wart kilkaset miliardów dolarów w ciągu najbliższych lat.
 • Grupa rozwija sieć salonów Apple na terenie swojej działalności – obecnie jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Apple na 11 rynkach oraz zarządza siecią 27 salonów i planuje dalszy jej rozwój. 

„Ubiegły rok całkowicie zmienił obraz naszych rynków. Wojna w Ukrainie pokazała nam, jak silną i stabilną organizacją jest ASBIS. Dokonaliśmy praktycznie niemożliwego i z sytuacji bardzo trudnej wyszliśmy wzmocnieni, z otwartą perspektywą rozwoju na kolejne lata. Przeorganizowaliśmy nasze rynki, koncentrując się na wzrostowych rynkach nieobjętych wojną, rozbudowaliśmy nasze portfolio produktów, koncentrując się na tych bardziej zyskownych segmentach, rozwijamy nowe rynki oraz uruchomiliśmy segment robotyki, który w perspektywie kilku najbliższych lat może być wart nawet kilkaset miliardów dolarów. Pomimo niższych niż w 2022 r. przychodów, nasza zyskowność pozostaje praktycznie na poziomie najlepszego w naszej ponad 30-letniej historii, 2021 roku. Jesteśmy więc bardziej niż zadowoleni z tego trudnego roku, z którego wyszliśmy w bardzo dobrej kondycji”

Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS. 

WYNIKI FINANSOWE 

 Grupa była w stanie w dużym stopniu zrekompensować negatywne skutki wojny w Ukrainie, koncentrując się na rozwoju i inwestycjach na rynkach niekonfliktowych. 

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w okresie IV kwartału 2022 r. oraz I-IV kwartałów 2022 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz dodatkowo, poglądowo również w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE IV KWARTAŁU ORAZ I-IV KWARTAŁÓW LAT 2022 I 2021

(mln USD)

 

IV kw.

2022 r.

IV kw.

2021 r.

Zmiana

I-IV kw.

2022 r.

I-IV kw.

2021 r.

Zmiana

Przychody

780,30

948,0

-18%

2 690

3 078

-13%

Zysk brutto

70,7

71,4

-1%

227,8

218,5

+4%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

38,0

40,8

-7%

111,0

113,7

-2%

Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

28,7

28,7

0%

75,9

77,1

-2%

mln PLN

IV kw.

2022 r.

IV kw.

2021 r.

 

I-IV kw.

2022 r.

I-IV kw.

2021 r.

Przychody

3 548,5

3 838,7

 

12 018,7

11 929,4

Zysk brutto

321,5

289,0

 

1 017,9

846,9

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

172,8

165,3

 

495,9

440,9

Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

130,3

116,1

 

339,0

298,7

REALIZACJA PROGNOZY NA 2022 

ASBIS w pełni zrealizował podwyższoną prognozę finansową na 2022 r., na poziomie netto prognoza została przekroczona.

Zgodnie z opublikowaną 7 listopada 2022 roku podwyższoną prognozą finansową, Grupa miała wypracować w 2022 r. przychody ze sprzedaży pomiędzy 2,6 miliarda USD a 2,8 miliarda USD oraz zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 70,0 milionów USD a 74,0 milionów USD.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY


SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Wojna w Ukrainie wpłynęła na zmianę głównych rynków działania Grupy, jednak wciąż regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie miały największy udział w przychodach Grupy zarówno w IV kwartale 2022 r., jak i w całym 2022 roku. Udział regionu krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem spadł w 2022 o 20,7% do 52,3%, podczas gdy sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej była praktycznie na tym samym poziomie co w 2021 roku. 

Dzięki intensywnym działaniom Grupy na Bliskim Wschodzie i w Afryce w 2022 roku sprzedaż w tych regionach wzrosła o 24,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Pokazuje to, że Grupa była w stanie zrekompensować niższą sprzedaż w krajach bezpośrednio dotkniętych wojną wyższą sprzedażą w pozostałych regionach działalności. 

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w 2022 r. oraz 2021 r. 

 

2022

2021

tys. USD

% przychodówogółem

tys. USD

% przychodówogółem

Kraje byłego ZSRR

1.407.196

52,31%

1.774.834

57,66%

Europa Środkowo-Wschodnia

653.643

24,30%

654.117

21,25%

Bliski Wschód i Afryka

407.717

15,16%

327.799

10,65%

Europa Zachodnia

183.088

6,81%

266.607

8,66%

Pozostałe

38.395

1,43%

54.619

1,77%

Ogółem

2.690.039

100%

3.077.976

100%

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza poszczególnych krajów potwierdza, że na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie Grupa zanotowała znaczący spadek sprzedaży. Z drugiej strony, Spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte wojną, takich jak Kazachstan – obecnie największy rynek Grupy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Azerbejdżan i Gruzja 

Polska odnotowała w 2022 roku 10-proc. wzrost sprzedaży. Najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów w Polsce były procesory, telefony i serwery.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w 2022 r. były:

 • Gruzja – wzrost o 90,4%
 • Azerbejdżan – wzrost o 76,4%
 • Kazachstan – wzrost o 52,6%
 • Niemcy – wzrost o 48,5.%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 42,2%
 • Słowacja – wzrost o 21,3%. 

W samym IV kwartale 2022 r. kraje o najwyższych wzrostach sprzedaży były następujące:

 • Armenia – wzrost o 217,4%
 • Niemcy – wzrost o 125,4%
 • Gruzja – wzrost o 124,1%
 • Azerbejdżan – wzrost o 58,3%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 40,3%
 • Kazachstan – wzrost o 33,7%.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów