PROFIL AUTORA:

Andrzej Sowiński

BIOGRAFIA

Dlaczego „nowa normalność” wymaga innowacyjnego podejścia do bezpieczeństwa firmy i jej pracowników?

Zmiana jest nieunikniona. Wzrost jest tylko możliwy. Bardzo chciałbym powiedzieć, że czekają

Andrzej Sowiński