Avatar photo

dr Cezary Biele

Z wykształcenia psycholog i psychofizjolog. Pracuje jako adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, gdzie jest kierownikiem Laboratorium Interaktywnych Technologii. Interesuje się wykorzystaniem ruchu jako metody interakcji człowieka z komputerem, a także rolą, jaką odgrywają emocje w czasie kontaktów człowieka z technologią. Jego głównym obszarem badawczym jest interakcja z nowymi rozwiązaniami technologicznymi takimi jak m.in. wirtualna rzeczywistość czy inteligentni asystenci głosowi. Ma duże doświadczenie zarówno w badaniach psychologicznych i psychofizjologicznych (EMG, GSR, eye-tracking), jak i w komercyjnych badaniach marketingowych. Jest współautorem kilkudziesięciu prac naukowych i właśnie ukazała się jego książka “Human Movements in Human-Computer Interaction
1 Article

Stay Connected

Categories

Must Read

Create an Amazing Tech News Website
Discover thousands of options, easy to customize layouts, one-click to import demo and much more.