dr inż. Iryna Gorbenko
d

Analityk w Laboratorium Stosowanej Sztucznej inteligencji w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB). Ukończyła szkołę doktorską na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, a tytuły magistra inżyniera i doktora uzyskała w dziedzinie inżynierii biomedycznej (Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki). Pracowała przy tworzeniu trójwymiarowych modeli serca i głowy, a także implementacji algorytmów przetwarzania obrazów medycznych w PMOD Technologies. Od początku roku bierze udział w projekcie naukowym eRADS, służącym do standaryzacji badań, analizy obrazu i tworzenia modeli sztucznej inteligencji do wspomagania diagnostyki nowotworów prostaty.
[the_ad_group id="105318"]
MAGAZYN

Zastosowanie technik komputerowych w rekonstrukcji twarzy

dr inż. Iryna Gorbenko
[the_ad_group id="105323"]
[the_ad_group id="105326"]