dr inż. Jarosław Protasiewicz
d

Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB). Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie. Pracę doktorską obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN. Jego kariera zawodowa od wielu lat jest związana z obszarem B+R.

Sztuczna inteligencja coraz bliżej każdego z nas

mózg, sztuczna inteligencja