Avatar photo

dr Jarosław Rubin

Dr Jarosław Rubin - Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, kompetencji przyszłości oraz ekosystemu innowacji. Doradca biznesowy zajmujący się doskonaleniem organizacji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianami, zwinnego zarządzania celami (OKR) oraz tworzenia modeli biznesowych. Certyfikowany Lean Change Agent oraz licencjonowany konsultant Facet 5 (metody badania profili osobowości zawodowej). Na co dzień prowadzi firmę doradczą, która wspiera przedsiębiorców, zarządy firm oraz menedżerów planujących i wdrażających nowe przedsięwzięcia, innowacje oraz transformacją cyfrową. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”.
1 Article