PROFIL AUTORA:

Michał Kanownik

BIOGRAFIA

2024: rok cyfrowych wyzwań

Technologiczna rewolucja nabrała tempa, co wielu z nas wyraźnie zauważa w życiu

Michał Kanownik

Cyberbezpieczeństwo to odpowiedzialność każdego z nas

Cyberbezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak palącą kwestią jak obecnie. Liczba ataków

Michał Kanownik

Kolejny rok transformacji i nowych wyzwań. Branża cyfrowa z szansą na ekspansję

2023 rok będzie dla branży cyfrowej rokiem dalszej transformacji technologicznej. Na to

Michał Kanownik

Trójmorski klimat dla cyfrowych inwestycji

Lipcowy Szczyt i Forum Biznesowe Inicjatywy Trójmorza ukazał, że charakter kooperacji w

Michał Kanownik

Pandemia niestraszna cyfryzacji

Rola, jaką cyfryzacja odgrywa w czasie trwania pandemii koronawirusa, jest nie do

Michał Kanownik