Avatar photo

dr inż. Rafał Jóźwiak

Doktor nauk technicznych, wykładowca akademicki, specjalista informatyki medycznej. Adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB), lider Zespołu Badawczego Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji oraz adiunkt dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w analizie i przetwarzaniu obrazów medycznych z wykorzystaniem metod i technik z obszaru uczenia maszynowego, tworzeniu nowoczesnych systemów raportowania strukturalnego oraz systemów wspomagania decyzji klinicznych. Posiada duże doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz we współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi w zakresie interdyscyplinarnych badań i projektów realizowanych na styku techniki i medycyny.
1 Article