BLIK wzmacnia pozycję na polskim rynku płatności detalicznych

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 min
2 min

BLIK, system płatności mobilnych, umacnia swoją pozycję na polskim rynku płatności detalicznych. Według danych z 2022 roku, udział BLIKA w ogólnej liczbie zleceń płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych wyniósł 29%. Dzięki temu, Narodowy Bank Polski (NBP) zaklasyfikował BLIK do kategorii “istotnych systemów płatności detalicznych”.

W 2022 roku liczba użytkowników BLIKA wyniosła blisko 13 mln, a zrealizowanych transakcji przekroczyła 1,2 mld o wartości 163,9 mld zł. System ten był szczególnie popularny w e-commerce, gdzie dokonano 714,2 mln płatności. Warto zauważyć, że w ciągu 2022 roku liczba przelewów na telefon BLIK oraz płatności w POS wzrosła odpowiednio o 110% i 162% rok do roku.

Dynamiczny rozwój BLIKA przełożył się na znaczący wzrost jego udziału w rynku płatności detalicznych w Polsce. Na koniec 2022 roku wyniósł on 29%, czyli o 7 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. W rezultacie, BLIK został zaklasyfikowany przez NBP jako istotny system płatności detalicznych. Oznacza to, że raporty przekazywane przez Polski Standard Płatności (PSP) do NBP będą analizowane z uwzględnieniem większego znaczenia systemu BLIK dla infrastruktury płatniczej w Polsce, a także dla stabilności polskiego systemu finansowego.

Decyzja NBP stanowi dowód na kluczową rolę, jaką BLIK odgrywa w polskim systemie płatniczym. Jak podkreśla Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA, stabilność i bezpieczeństwo BLIKA są nadrzędnymi priorytetami na drodze ciągłego rozwoju systemu. Działania te mają na celu również umocnienie pozycji BLIKA poza granicami kraju.

SOURCES: Blik
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz