Ad image

Certyfikaty ponad wykształceniem – luka cyberbezpieczeństwa i nowe podejście do rekrutacji

Organizacje na całym świecie stoją przed pilnym wyzwaniem: jak zapełnić luki w umiejętnościach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, omijając tradycyjne ścieżki rekrutacyjne na rzecz nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i certyfikacyjnych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, hiperskalerzy i instytucje rządowe współpracują, by przekształcić rynek pracy w tej krytycznej dziedzinie.

Kuba Kowalczyk - Dziennikarz Brandsit 3 min

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne, przedsiębiorstwa na całym świecie borykają się z coraz bardziej napiętą sytuacją kadrową w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Raporty wskazują na poważne braki w umiejętnościach, które w dużej mierze wynikają z szybkości rozwoju technologicznego i specyfiki zmieniających się zagrożeń. W celu rozwiązania tego problemu, organizacje przekształcają swoje podejście do rekrutacji i rozwoju personelu.

Tradycyjne metody pozyskiwania pracowników okazują się niewystarczające w obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Zamiast tego, coraz więcej firm zwraca uwagę na praktyczną wiedzę, certyfikaty branżowe oraz umiejętności praktyczne jako kluczowe kryteria rekrutacyjne. 

Według badań przeprowadzonych przez ISACA, globalny rynek potrzebuje około 4 milionów specjalistów od cyberbezpieczeństwa, przy czym istniejące luki w umiejętnościach są oczywiste i pilnie wymagają interwencji. W odpowiedzi na tę potrzebę, przedsiębiorstwa nawiązują partnerstwa z agencjami rządowymi oraz instytucjami edukacyjnymi, aby stworzyć programy szkoleniowe i certyfikacyjne, które szybko mogą dostarczyć rynkowi wykwalifikowaną siłę roboczą.

Jednym z kluczowych partnerów w tym procesie stają się tzw. “hiperskalerzy” – giganci technologiczni oferujący swoje platformy do szkolenia i certyfikacji. Inicjatywy te mają na celu nie tylko zaspokojenie bieżącego zapotrzebowania na specjalistów, ale także zwiększenie różnorodności kompetencji, aby lepiej odpowiadać na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku.

Kluczową zmianą jest również przeprogramowanie kryteriów rekrutacyjnych, aby uwzględnić kandydatów z nietypowymi ścieżkami kariery, którzy mogą przynieść nowe spojrzenie i elastyczność do zespołów ds. cyberbezpieczeństwa. Szkolenie istniejącego personelu w zakresie podnoszenia kwalifikacji jest również kluczowym elementem strategii mającej na celu wypełnienie luk w umiejętnościach.

Niemniej jednak, nie tylko umiejętności techniczne są kluczowe. Rośnie także znaczenie tzw. umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, krytyczne myślenie i zdolność do rozwiązywania problemów. W kontekście szybko rozwijającego się świata technologicznego, umiejętności te są równie ważne jak wiedza techniczna.

Perspektywy na przyszłość rynku cyberbezpieczeństwa wskazują na dalsze zapotrzebowanie na specjalistów z umiejętnościami analitycznymi i zarządzania ryzykiem, co odzwierciedla zmieniającą się naturę zagrożeń i technologii. Kluczowe będzie również dostosowanie się organizacji do nowych realiów, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji do wzmacniania działań obronnych.

Luka w umiejętnościach w cyberbezpieczeństwie wymaga złożonego podejścia, które obejmuje zarówno innowacyjne programy szkoleniowe, jak i adaptację kryteriów rekrutacyjnych. Tylko poprzez współpracę między sektorem prywatnym, publicznym a akademickim można efektywnie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną siłę roboczą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.