Chmura zyskuje na potęgę – czy AI to nowa złota era technologii?

W ostatnim kwartale, świat technologii został świadkiem bezprecedensowego wzrostu wydatków na usługi infrastruktury chmurowej, osiągając prawie 74 miliardy dolarów globalnie. Ten historyczny wzrost, napędzany przez rosnącą adopcję generatywnej sztucznej inteligencji, zwiastuje nową erę w rozwoju chmury, gdzie innowacje i konkurencja kształtują przyszłość cyfrową.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
5 min

W ostatnim kwartale, świat był świadkiem historycznego wzrostu wydatków na usługi infrastruktury chmurowej, osiągając prawie 74 miliardy dolarów na całym świecie. To, co wyróżnia ten kwartał, to nie tylko znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, ale także największy kwartalny wzrost, jakiego kiedykolwiek doświadczyliśmy. Dane z Synergy Research Group ukazują, że tempo wzrostu rok do roku wyniosło 20% w IV kwartale, co jest znaczącym skokiem w porównaniu z poprzednimi kwartałami.

Ten ogromny wzrost, jaki zalicza chmura, przekłada się na roczny wzrost rynku o 19% od 2022 roku. Ten fakt potwierdza, że chmura nadal jest dynamicznie rozwijającym się segmentem technologii. Co ciekawe, wpływ generatywnych technologii AI na ten wzrost jest nie do przecenienia. Wprowadzenie i adopcja AI w różnych sektorach przemysłu przyczyniły się do zwiększenia potrzeby mocy obliczeniowej i infrastruktury chmurowej, co z kolei napędza wydatki na chmurę.

Rywalizacja na rynku usług chmurowych również się zaostrza. Microsoft i Google zanotowały imponujące wzrosty rok do roku, z Microsoftem zwiększającym swój udział w światowym rynku o prawie dwa punkty procentowe. Mimo silnych dwucyfrowych wskaźników wzrostu, Amazon, lider rynku, odnotował spadek udziału do 31%. Jest to interesujące przetasowanie na rynku, gdzie trzech głównych graczy stanowi 67% światowego rynku.

źródło: Synergy Research
źródło: Synergy Research

Warto zwrócić uwagę, że rynek usług infrastruktury chmurowej, w tym IaaS, PaaS i hostowane prywatne usługi w chmurze, osiągnął w 2023 roku przychody na poziomie 270 miliardów dolarów. Dominacja głównych dostawców jest jeszcze bardziej wyraźna w chmurze publicznej, gdzie trzy pierwsze firmy stanowią 73% rynku. Publiczne usługi IaaS i PaaS, stanowiące większość rynku, wzrosły o 21% w czwartym kwartale.

Stabilność to podstawa

Rynek chmury kontynuuje silny wzrost we wszystkich regionach świata, z APAC, w tym Indie, Chiny, Australia i Japonia, odnotowując największy wzrost mierzony w walutach lokalnych. Stany Zjednoczone pozostają największym rynkiem chmury, z wzrostem o 16% w czwartym kwartale.

W świetle tych danych, Synergy Research Group prognozuje, że tempo wzrostu rynku chmury teraz ustabilizuje się, pomimo że prawo dużych liczb sugeruje, że rynek nigdy nie powróci do tempa wzrostu obserwowanego przed 2022 rokiem. Oczekuje się, że roczny rynek wkrótce osiągnie 500 miliardów dolarów, co świadczy o nieustającym popycie na innowacyjne rozwiązania w infrastrukturze chmurowej, napędzanym przez rozwój technologii AI i zwiększoną digitalizację.

W obliczu tych zmian, przedsiębiorstwa na całym świecie muszą kontynuować adaptację do zmieniającego się krajobrazu technologicznego, inwestując w chmurę jako kluczowy element strategii cyfrowej. Wzrost wydatków na usługi chmurowe nie tylko podkreśla znaczenie technologii w dzisiejszym świecie biznesu, ale także stanowi wyraźne świadectwo dynamicznego rozwoju innowacji technologicznych, które napędzają transformację cyfrową.

Wpływ AI

Generatywna sztuczna inteligencja, będąca jednym z głównych motorów wzrostu wydatków na chmurę, zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa podejmują decyzje, innowują i konkurują na rynku. Możliwość szybkiego skalowania zasobów, dostęp do zaawansowanych narzędzi AI bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę lokalną, oraz elastyczność oferowana przez usługi chmurowe są kluczowe dla adaptacji firm do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Pojawienie się AI jako katalizatora wzrostu w chmurze podkreśla również zmianę w sposobie, w jaki technologia jest wykorzystywana. Nie chodzi już tylko o przechowywanie danych czy hosting aplikacji, ale o umożliwienie przedsiębiorstwom wykorzystania zaawansowanych analiz, uczenia maszynowego i automatyzacji do transformacji ich operacji, produktów i usług.

Rynek zdrowy konkurencyjnie

Rynek usług chmurowych jest teraz na etapie, gdzie innowacje i konkurencja między dostawcami napędzają ciągłe ulepszenia i obniżają koszty dla końcowych użytkowników. Firmy takie jak Huawei, China Telecom, Snowflake, MongoDB, Oracle i VMware, pomimo bycia klasyfikowanymi jako dostawcy chmury drugiego poziomu, zanotowały najwyższe wskaźniki wzrostu rok do roku, co świadczy o zdrowej konkurencji i różnorodności na rynku.

Co ważne, dominacja głównych dostawców w chmurze publicznej nie oznacza monopolizacji rynku. Innowacje i specjalizacja ofert przez mniejszych graczy nadal przyciągają segmenty rynku, które wymagają bardziej dostosowanych rozwiązań. To dynamizm rynku chmurowego, z jego ciągłą ewolucją i adaptacją, stanowi o jego sile i potencjale wzrostowym.

Silna perspektywa

Patrząc w przyszłość, rynek usług chmurowych będzie kontynuował swój rozwój, napędzany przez dalszą adopcję AI, rosnącą potrzebę cyfrowej transformacji wśród przedsiębiorstw wszystkich rozmiarów, i ciągłe innowacje technologiczne. Stabilizacja tempa wzrostu, jak przewiduje Synergy Research Group, nie oznacza spowolnienia, ale raczej dojrzewanie rynku, który nadal będzie kluczowym elementem wspierającym innowacyjność i konkurencyjność na globalnej scenie biznesowej.

W dobie cyfrowej transformacji, chmura jest nie tylko narzędziem operacyjnym, ale przede wszystkim platformą innowacji. Jako taka, będzie nadal odgrywać centralną rolę w kształtowaniu przyszłości technologicznej przedsiębiorstw i gospodarek na całym świecie.