Cisco przejmie Smartlook

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 min
2 min

Przejęcie Smartlook, firmy z siedzibą w Brnie, w Czechach, stanowi krok naprzód w rozwoju Cisco AppDynamics i rozwiązania Full-Stack Observability Digital Experience Monitoring (DEM), z nowymi możliwościami wglądu w aplikacje i doświadczenia użytkowników, ale także analityki i rozwiązywania problemów.

Organizacje oczekują, że usługi cyfrowe będą wydajne, intuicyjne i łatwe w obsłudze. Niesatysfakcjonujące doświadczenia użytkowników bezpośrednio wpływają na wyniki, a poprawa warunków pracy może pozytywnie wpłynąć na zadowolenie klientów, reputację marki, a co za tym idzie na generowane przychody.

Oprogramowanie DEM śledzi wydajność i jakość doświadczenia cyfrowego użytkownika końcowego na urządzeniu mobilnym, komputerze stacjonarnym, przeglądarce lub konsoli do gier, a nawet poprzez cyfrowe punkty końcowe, takie jak API, urządzenia IoT, usługi SaaS lub agentów aplikacji. Klienci Cisco coraz częściej oczekują zapewnienia możliwości kompleksowego monitorowania doświadczenia użytkownika uzyskującego dostęp do aplikacji i usług hostowanych w dowolnym miejscu z wykorzystaniem najróżniejszych urządzeń. Technologie DEM dążą do obserwacji i modelowania zachowania użytkowników jako ciągłego przepływu interakcji w postaci cyfrowej podróży użytkownika.

Firma Smartlook rozwija podejście branżowe do Real User Monitoring (RUM) jako krytycznego elementu DEM. Wykorzystuje on nagrania sesji z analityką opartą na zdarzeniach (event-based analytics) do analizy cyfrowych zachowań użytkowników końcowych i zapewnia wgląd w interakcje użytkowników w środowiskach aplikacji produkcyjnych. Umożliwia to organizacjom skuteczne rozwiązywanie trudnych do odtworzenia anomalii w zachowaniu cyfrowym oraz analizowanie trendów interakcji z użytkownikami na platformach aplikacji internetowych i mobilnych, pomagając w optymalizacji doświadczeń użytkowników i wyników biznesowych.

Cisco od lat wspiera klientów w optymalizacji ich doświadczeń cyfrowych. Zespół Smartlook wniesie szerokie doświadczenie w projektowaniu i rozwoju platform doświadczeń użytkownika (UX) z możliwościami internetowymi i mobilnymi, co jeszcze bardziej wzmocni Cisco AppDynamics i nadchodzącą platformę Cisco FSO (ogólna dostępność zaplanowana na czerwiec 2023 r.), aby sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników w zakresie doświadczeń cyfrowych.

Zakończenie procesu przejęcia planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

SOURCES:Cisco
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz