ESG to nie kolejny szybki trend

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 2 min
2 min

Pomimo niedawnych wydarzeń typu „czarny łabędź”*, takich jak trwająca wojna rosyjsko-ukraińska, pandemia i spory handlowe, analiza GlobalData wykazała, że ​​kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) pozostają długoterminowym strategicznym priorytetem dla dostawców usług technologicznych dla przedsiębiorstw .

Według badań przeprowadzonych przez GlobalData, wydarzenia „Czarnego łabędzia” wpłynęły na krótkoterminowe priorytety firm, obok szerszych zmian w światowym handlu i trwającej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Robert Pritchard, starszy analityk w GlobalData, powiedział:  „Postęp ESG w 2022 r. w technologii dla przedsiębiorstw był solidny, z namacalnym krokiem w kierunku osiągania wyników po poprzednim kryzysie. Większość wiodących dostawców usług aktywnie śledzi i raportuje swoje cele ESG. Dostawcy usług technologicznych pozostają zaangażowani w realizację długoterminowych celów ESG w ramach swojego korporacyjnego etosu i strategii, począwszy od roku 2030, 2040 i dalej”.

ESG dotyczy teraz firm technologicznych dostarczających wyniki klientom korporacyjnym. Innowacje w zakresie produktów i usług mogą zapewnić wydajność operacyjną, zwiększyć produktywność i ostatecznie poprawić wyniki finansowe klientów.

Pritchard dodaje: „Korzysta na tym nie tylko klient korporacyjny. Dostawcy usług technologicznych mogą tworzyć nowe strumienie przychodów dzięki nowym usługom skierowanym na rynek ESG, zarówno dzięki nowym produktom – czasami współtworzonym z klientami – jak i udostępniając platformy pomagające w raportowaniu obszarów takich jak zrównoważony rozwój i zużycie energii w całym łańcuchu dostaw”.

Postęp będzie kontynuowany dzięki programowi Organizacji Narodów Zjednoczonych COP, ale będzie również napędzany popytem klientów, regulacjami (w szczególności w UE), interwencjami rządowymi oraz wpływem interesariuszy, takich jak inwestorzy i talenty.

Pritchard podsumował : „Kryzys klimatyczny jest widoczny na całym świecie – i wiele wyzwań wymaga rozwiązania w dziedzinie społecznej i zarządzania. Ale to nie tylko mrok i zguba: poczyniono prawdziwe postępy w walce z kryzysem klimatycznym, a rozwiązania technologiczne ESG mogą zapewnić nowe strumienie przychodów i scementować długoterminowe relacje z klientami w czasie, gdy wiele starszych produktów i usług nadal jest utowarowionych. ”

*Czarny łabędź to zdarzenie nieprzewidywalne, które ma negatywne konsekwencje.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz