Europejska rewolucja cyfrowa – wydatki na IT niezależne od ekonomicznych wyzwań

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 4 min
4 min

Europa szykuje się na kolejny skokowy wzrost jeśli chodzi o wydatki na IT w nadchodzących latach. Według najnowszych prognoz Gartner, wydatki na IT w Europie mają wynieść imponujące 1,1 biliona dolarów w 2024 roku, co stanowi wzrost o 9,3% w porównaniu z 2023 rokiem. To niezwykle imponujące, biorąc pod uwagę niepewności związane z sytuacją gospodarczą.

Wydatki na IT – odporność na recesję

Pomimo trudnych warunków ekonomicznych, wydatki na IT w Europie pozostają niezwykle odporne na recesję. Jednakże, zgodnie z jego słowami, europejscy dyrektorzy ds. technologii informacyjnych (CIO) przesuwają teraz nacisk z długoterminowej strategii wzrostu na bieżące projekty IT, koncentrując się na kontrolowaniu kosztów, poprawie efektywności i automatyzacji, jednocześnie ograniczając inicjatywy IT, które przynoszą zwrot z inwestycji w dłuższym okresie.

Priorytety

Warto zwrócić uwagę, że pomimo że sztuczna inteligencja (AI) jest nadal priorytetem dla CIO, nie jest to priorytet wydatków. Firmy w Europie koncentrują się teraz na generowaniu przychodów, zwiększaniu rentowności i zapewnieniu bezpieczeństwa. Utrzymanie zdrowej marży zysku stało się kluczowym celem dla europejskich korporacji, co skłania do pragmatyzmu w podejściu do technologii.

Wydatki na IT – chmura ponad wszystkim

Jednym z kluczowych obszarów inwestycji jest chmura obliczeniowa. Według prognoz Gartnera, wydatki na chmurę w Europie mają wzrosnąć o imponujące 27% w 2024 roku. Firmy coraz bardziej przekonują się do korzyści wynikających z migracji do chmury, w tym do infrastruktury jako usługi (IaaS). Ponadto, inwestycje w cyberbezpieczeństwo w chmurze również rosną, aby chronić dane przed atakami hakerów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem to kolejny obszar, który przyciąga znaczne inwestycje. Gartner przewiduje, że wydatki na te obszary wzrosną o 16% w 2024 roku, osiągając szacunkowo 56 miliardów dolarów. W dobie coraz bardziej zaawansowanych cyberataków, inwestycje w ochronę danych i systemów stają się priorytetem.

Prognoza wydatków na IT w Europie (miliony USD)

Wydatki 2022 Wzrost 2022 (%) Wydatki 2023 2023 Wzrost (%) Wydatki 2024 2024 Wzrost (%)
Data center 44,804 13,8 46,177

3.1

49 894

8.0

Urządzenia 146 391

-13.3

125 483

-14.3

131 301

4.6

Oprogramowanie 184 362

2.6

211 182 14,6 241,837 14,5
Usługi IT 347 425

2.3

382 306 10,0 427 350

11.8

Usługi Komunikacyjne 272 854

-6.1

285 269

4.6

297 749

4.4

Ogólnie IT 995 836

-2.2

1 50 417

5,5 1 148 131

9.3

Problemy i cięcia

Jednakże, nie wszystko prezentuje się tak różowo. Europa zmaga się z niedoborem talentów w dziedzinie IT, co zmusza firmy do korzystania z usług dostawców technologii i usług (TSP). CIO mają trudności z znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do realizacji projektów IT, co zwiększa koszty związane z wynajmem zewnętrznych firm.

Inflacja nadal wpływa na siłę nabywczą zarówno firm, jak i konsumentów. Chociaż oczekuje się, że wydatki na urządzenia wzrosną w 2024 roku, to jednak nie wrócą one do poziomu z 2021 roku do 2027 roku. Jednakże, niektóre kraje, takie jak Austria, Irlandia i Finlandia, odnotują odbicie wydatków konsumenckich w 2024 roku.

Europa nie jest jednolita

Kluczowym czynnikiem różnicującym wydatki IT w Europie są kraje. Wielka Brytania, Niemcy i Francja stanowią trzy największe rynki, które będą odpowiadać za 51% całkowitych wydatków IT w Europie w 2024 roku. Z drugiej strony, kraje rozwijające się, takie jak Węgry i Polska, również zwiększają swoje wydatki na technologie, ale stoją przed wyzwaniami związanymi z brakiem specjalistycznych umiejętności w dziedzinie chmury.

Wydatki na IT w Europie rosną dynamicznie, napędzane potrzebą efektywności, bezpieczeństwa danych i migracją do chmury. Jednakże, niedobór talentów i inflacja pozostają wyzwaniem dla firm, które muszą wyważyć swoje inwestycje w technologie z obecną sytuacją gospodarczą. W ciągu najbliższych lat Europa będzie musiała dostosować swoje strategie IT, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom i wyzwaniom rynkowym.

Udostępnij