Hawe odwołało Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podobne tematy

Odpowiedź na nowe wymagania sprawozdawczości finansowej od Asseco

Od początku roku spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych przygotowują się do zmiany formatów przekazywanych sprawozdań. Począwszy od 2020...

GPW planuje przejąć Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych

W dniu 18 września br. Zarząd GPW podpisał porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego...

Spółki „covidowe” straciły impet, ale GIP60 podtrzymał serię imponujących wzrostów

W sierpniu wartość Giełdowego Indeksu Produkcji wzrosła o 5,32% osiągając poziom 808,43 punktów, przekraczając granicę 800 punktów po raz...

Zarząd Hawe podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2017r. Bezpośrednią przyczyną odwołania ZWZ jest fakt, iż nie zostały przygotowane sprawozdania finansowe Spółki za 2015 i 2016 r., jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hawe za 2015 i 2016 r.

W opinii Zarządu Spółki przeprowadzenie ZWZ bez w/w sprawozdań stanowiących istotny element porządku obrad nie pozwoli zrealizować założeń i celów jakie powinno spełnić ZWZ zgodnie z brzmieniem art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. ZWZ bez w/w sprawozdań staje się bezprzedmiotowa, a jego przeprowadzenie niemożliwe. W opinii Zarządu brak tych sprawozdań utrudni także akcjonariuszom ocenę kondycji finansowej Grupy oraz konstruktywną dyskusję na temat jej przyszłości.

Ponadto, Zarząd zwraca uwagę, że w dniu 12 czerwca 2017 roku zmieniła się w sposób istotny sytuacja prawna Spółki, co ma również wpływ na organizację przygotowania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Hawe, a w konsekwencji na możliwość odbycia ZWZ.  W dniu 12 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (dalej „Sąd”) ogłosił upadłość Spółki i wyznaczył syndyka w osobie Krzysztofa Gołąba. Zarząd Spółki obecnie ściśle współpracuje z syndykiem, umożliwiając mu wypełnianie obowiązków, które na nim spoczywają.

Sprawozdania zgodnie z prawem powinien przygotować i opublikować poprzedni zarządca czyli Pan Makuć.  Mimo wielokrotnych nalegań Zarządu Spółki i deklaracji wsparcia procesu sporządzenia sprawozdania finansowego zarządca nie przygotował z niezrozumiałych względów wspomnianych raportów rocznych. Brakuje zarówno sprawozdań za 2016r, ale także za 2015 chociaż zarządca miał dostęp do wszelkich potrzebnych dokumentów księgowych. Bez tych sprawozdań w mojej opinii przeprowadzenie ZWZ staje się bezzasadne, bo akcjonariusze nie będą mieli wszystkich potrzebnych danych do oceny kondycji finansowej Grupy Kapitałowej tak potrzebnych w rzetelnej i konstruktywnej dyskusji o przyszłości spółki.  Trzeba też zwrócić uwagę, że ogłoszenie upadłości przez sąd ma wpływ na ostateczną wersję raportów rocznych.  Oczywiście ze swej strony deklarujemy ponownie gotowość współpracy z syndykiem masy upadłościowej w zakresie przygotowania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Hawe za 2016r i 2015r. W ocenie zarządu Spółki biorąc pod uwagę fakt, że dane finansowe za ubiegły rok opublikowały spółki zależne, przygotowanie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hawe powinno zająć maksymalnie 3 miesiące. Wtedy zwołamy po raz kolejny walne – powiedział Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu Hawe S.A

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.