[the_ad_group id="105318"]

IT Fitness Test: Polskie szkoły sprawdzają kompetencje cyfrowe uczniów

[the_ad_group id="105318"]

IT Fitness Test: Polskie szkoły sprawdzają kompetencje cyfrowe uczniów

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Polsce wraz z Związkiem Cyfrowa Polska wspiera inicjatywę IT Fitness Test, ogólnopolski test kompetencji cyfrowych skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem testu jest ocena wiedzy uczniów w pięciu kluczowych kategoriach: Internecie, cyberbezpieczeństwie, rozwiązywaniu złożonych problemów, narzędziach biurowych oraz sieciach społecznościowych.

W ramach tej inicjatywy, Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do szkół specjalne instrukcje dla nauczycieli oraz uczniów, które mają pomóc w organizacji sprawdzianu w placówce. Koordynatorzy projektu podkreślają, że wyniki testu mają pomóc w opracowaniu właściwego programu nauczania umiejętności cyfrowych.

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, zwraca uwagę na kluczowe znaczenie dbałości o cyfrowy rozwój nowych pokoleń, zarówno dla polskiego systemu szkolnictwa, jak i dla konkurencyjności kraju na światowym rynku. Test ma na celu nie tylko sprawdzenie wiedzy uczniów, ale również faktycznych kompetencji cyfrowych w obszarach takich jak bezpieczeństwo i korzystanie z narzędzi biurowych czy społecznościowych.

IT Fitness Test potrwa do końca października, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Sprawdzian odbywa się jednocześnie także innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, czyli w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W tym roku po raz pierwszy ogłoszono także ukraińską wersję językową, aby umożliwić uczestnictwo dzieci uchodźców uczących się w polskich szkołach.

Aby przystąpić do sprawdzenia swojej cyfrowej wiedzy, wystarczy wejść na stronę https://itfitness.eu/pl/, zarejestrować się i wybrać odpowiedni poziom trudności.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów