Jak poprawnie wycenić udziały w spółce z o.o. – rzeczywista wartość spółki

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit
4 min

Czasem konieczna jest wycena udziałów w spółce z o.o. – w ustaleniu ich rzeczywistej wartości pomóc może rzeczoznawca.

Po co wyceniać udziały

W jakich sytuacjach potrzebna jest wycena udziałów w spółce z o.o.? Przeprowadza się ją na przykład, kiedy wspólnik chce wycofać się ze spółki. Jego udziały są tak naprawdę udziałami w kapitale zakładowym, wyjście ze spółki polega więc też na zmianie tegoż kapitału. W takiej sytuacji, udziały można sprzedać lub darować, ale do tego potrzebne jest wyliczenie ich faktycznej wartości. Oczywiście, strony mogą umówić się na inną cenę, co nie zmienia faktu, że wartość udziałów warto znać.

Wartość udziałów może być też potrzebna do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Jak dokonywać wyceny wartości udziałów

Przystępując do wyceny określić trzeba wartość, na której oparte zostanie wyliczenie. Może być to na przykład wartość inwestycyjna czy też godziwa wartość rynkowa (ta ostatnia jest najlepszym czynnikiem, pozwala bowiem określić ile faktycznie warte byłyby udziały w typowej umowie ich sprzedaży między dwoma stronami). Do wyceny stosuje się też zróżnicowane metody – najczęstsze z nich to majątkowa, porównawcza lub dochodowa. Metoda majątkowa pozwala określić wartość spółki (a więc także udziałów) opierając się  na jej aktywach – w najbardziej popularnym podejściu koryguje się aktywa i zobowiązania do ich wartości rynkowej. Jedynym wyjątkiem jest dokonywanie wyceny w przypadku likwidacji, gdzie nie uwzględnia się zobowiązań.

Metoda dochodowa z kolei to metoda bazująca na prognozowanych strumieniach dochodów ekonomicznych. Ta metoda jest intuicyjna i niesie za sobą pewne ryzyko – nie wszystkie czynniki jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć. Jednakże, przy spełnieniu założonych warunków, metoda dochodowa będzie dokładna. Innymi słowy można powiedzieć, że wartość spółki i jej udziałów będzie warta tak dużo, jak dużo można na spółce zarobić.

- Advertisement -

Metoda porównawcza natomiast polegana porównaniu z inną spółką, z tej samej branży, o podobnej strukturze, stopniu zaawansowania działalności. W porównaniu wykorzystuje się publiczne dane dotyczące tego drugiego podmiotu. Metoda ta może być stosowana uzupełniająco wobec powyżej stosowanych metod, jako swoiste potwierdzenie dokonanej wyceny.

W dokonywaniu wyceny uwzględnione muszą być udziały uprzywilejowane (jeśli takie istnieją) oraz ewentualna możliwość umorzenia udziałów.

Wycena udziałów przez biegłego

Prawnie nie zostało określone kto może dokonać wyceny udziałów. Warto jednak powierzyć tę kwestię profesjonaliście.

Wycena udziałów w spółce z o.o. przez biegłego – kilka rad, które mogą się przydać – przede wszystkim, określić należy cel wyceny. Będzie to miało znaczenie dla przyjętych metod. Szukając biegłego czy też audytora, doradcy finansowego dowiedzmy się jakie ma doświadczenie, na ile porusza się w branży i czy zna rynek. Te kwestie są istotne. Zlecając wycenę warto także określić jaką część kapitału własnego poddajemy tejże wycenie. Specjaliście przygotujmy dokładne dane, dotyczące finansowej historii i kondycji spółki.

Wycena udziałów może być skomplikowana dla osoby, która nie ma w tym zakresie doświadczenia. Dlatego też lepiej zlecić usługę profesjonaliście. Dzięki temu, zbywając udziały nie stracimy na nich finansowo.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz

- REKLAMA -