Jakość czy cena? Co jest przewagą rynkową w przemyśle wg MŚP?

Jakość czy cena? Co jest przewagą rynkową w przemyśle wg MŚP?

Według firm przemysłowych z sektora MŚP głównymi czynnikami, które decydują o osiągnięciu przewagi rynkowej jest wysoka jakość produktów końcowych (44,3 proc.), najniższe ceny (31,3 proc.) oraz wykwalifikowana kadra (25,7 proc.). W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2021 spadło znaczenie terminowości, a wzrosło dobrych relacji z kontrahentami.

Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, co drugi ankietowany (44,3 proc.) uważa, że przewagę konkurencyjną daje wysoka jakość produktów. Na drugim miejscu przedsiębiorcy z branży obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej najczęściej wskazują na najniższe ceny – 31,3 proc.

Z kolei co czwarty badany wymienia wykwalifikowany zespół pracowników oraz terminowość. Podobny odsetek respondentów uważa, że istotne są również dobre relacje z kontrahentami.

– Zdobycie przewagi nad konkurencją wymaga pracy i zaangażowania. Przedsiębiorca w tym celu powinien  skupić się m.in. na budowaniu dobrych relacji z kontrahentami czy tworzeniu profesjonalnego zespołu. Wiąże się to również z inwestycjami w maszyny i urządzenia, które zapewniają wysoką jakość produkcji i są dużo mniej energochłonne niż starsze sprzęty. To szczególnie ważne, ponieważ co druga firma przemysłowa z sektora MŚP uważa, że największym wyzwaniem w najbliższym czasie będą właśnie wysokie ceny energii. Według danych z raportu Siemens Financial Services „Financing Decarbonization: Manufacturing” opublikowanego w drugiej połowie 2021 roku, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej swoich zakładów przedstawiciele europejskiego sektora przemysłowego w perspektywie 5 lat mogliby zaoszczędzić ponad 40 miliardów dolarów. Gdyby dziś oszacować skalę takich oszczędności, kwoty z pewnością byłyby znacznie wyższe – mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO w Siemens Financial Services w Polsce.

Wysoka jakość produktów decyduje o konkurencyjności 

Warto zauważyć, że w porównaniu do wcześniejszego badania wzrosła liczba przewag, które przedstawiciele ankietowanych branż uważają za kluczowe. W 2021 roku wskazywali trzy główne wyróżniki, a obecnie jest ich już aż sześć. Jest to wynik między innymi niepewności makroekonomicznej, która sprawia, że przedsiębiorcy aktywnie poszukują elementów, które pozwoliłyby im wyróżnić się na tle konkurencji i zwiększyć swoją przewagę rynkową.

– Aby wzmocnić swoją pozycję na rynku, przedsiębiorcy szukają często sposobów na redukcję kosztów. Najlepiej jednak, żeby nie oznaczało to rezygnacji z dobrej jakości produktu. Rozwiązaniem mogą być inwestycje w odpowiednie MiU – mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce. –  Nowoczesne maszyny i urządzenia wspierają budowanie długotrwałej rentowności przedsiębiorstwa, przy zachowaniu wysokiego standardu jakości produkcji. Ponadto takie przedsięwzięcia można realizować bez obciążania własnego budżetu, przy wsparciu wyspecjalizowanych podmiotów. Oferowane przez takie instytucje finansowanie jest dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa, co pozwala elastycznie zarządzać płynnością finansową i umacniać swoją pozycję biznesową. Na koniec warto wspomnieć, że przy tak zmieniającym się otoczeniu rynkowym należy stale poszukiwać nowych wyróżników, które mogą decydować o przewadze rynkowej – podsumowuje.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów