KSF-M zarekomendował uchylenie obowiązku stosowania bufora ryzyka systemowego

Podobne tematy

Borys: rynek pracy po wrześniu jest stabilny

Rynek pracy po wrześniu jest stabilny, ale w najbliższych miesiącach jest ryzyko redukcji zatrudnienia wywołane drugą falą pandemii - ocenił w piątek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Produkcja węgla kamiennego we wrześniu spadła o 12,4 proc. rdr – GUS

Produkcja węgla kamiennego we wrześniu spadła o 12,4 proc., po spadku o 15,8 proc. rdr w sierpniu i wyniosła 4.427 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Kościński: w Polsce relatywnie wysoki deficyt, ale jeden z niższych spadków PKB i wzrostów bezrobocia

Polska będzie miała relatywnie wysoki deficyt, ale jednocześnie jeden z najniższych w Europie spadków PKB i wzrost bezrobocia - informuje szef resortu finansów Tadeusz Kościński. Zaznacza, że w związku z pandemią Polska udzieliła pomocy na poziomie bogatego Zachodu.

16 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej dotyczące nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M). Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, Prezesa NBP. W posiedzeniu, na zaproszenie Przewodniczącego KSF-M, udział wzięła Minister Rozwoju, pani Jadwiga Emilewicz.

Głównym tematem obrad było omówienie możliwych działań zaradczych, mających na celu ograniczenie wpływu epidemii koronawirusa na krajowy sektor bankowy i otoczenie gospodarcze. Komitet uznał, że wpływ ten należy rozpatrywać w krótkim i średnim horyzoncie. W krótkim okresie kluczową kwestią jest utrzymanie ciągłego dostępu społeczeństwa i podmiotów gospodarczych do rozliczeń pieniężnych, tak gotówkowych, jak i bezgotówkowych. W tym kontekście uznano, że oba te zadania są realizowane bez zakłóceń. Płynność banków jest niezagrożona i czuwa nad nią bank centralny.

W średnim okresie podstawowym wyzwaniem jest utrzymanie płynności firm i zdolności banków do kreacji kredytu w warunkach dużej niepewności gospodarczej i ograniczeń zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej.

Komitet uznał, że w tych okolicznościach konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę. W ramach swoich kompetencji Komitet zdecydował o wystosowaniu rekomendacji ws. niezwłocznego uchylenia obowiązku stosowania przez instytucje bufora ryzyka systemowego. Mniejszy wymóg kapitałowy przekłada się równocześnie na niższy wymóg MREL. W ocenie Komitetu, umożliwienie bankom wykorzystania środków z bufora zmniejsza ryzyko ograniczenia dopływu kredytu do gospodarki (tzw. zjawisko credit-crunch) i będzie działać na rzecz wsparcia gospodarki i stabilności finansowej.

Komitet podkreślił jednocześnie, że ważne jest, aby środki uwolnione pochodzące z bufora nie zwiększyły skali zaplanowanych dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach.

Ponadto Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora.

Komitet będzie sukcesywnie analizował skuteczność całokształtu działań antykryzysowych i ich wpływ na stabilność finansową w krótkim i dłuższym horyzoncie.

źródło: NBP

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.