Low code – z niszy do trendu?

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 5 min
5 min

Zgodnie  z najnowszą prognozą firmy Gartner, Inc. światowy rynek technologii programistycznych wykorzystujących mało kodu (low code) ma osiągnąć wartość 26,9 mld USD w 2023 r., co oznacza wzrost o 19,6% w stosunku do 2022 r. Wzrost liczby technologii biznesowych,   i rosnąca liczba hiperautomatyzacji w całych przedsiębiorstwach i komponowalne inicjatywy biznesowe będą kluczowymi czynnikami przyspieszającymi wdrażanie technologii niskokodowych do 2026 roku.

„Organizacje coraz częściej sięgają po technologie programistyczne z niskim kodem, aby sprostać rosnącym wymaganiom szybkiego dostarczania aplikacji i wysoce spersonalizowanym przepływom  w zakresie automatyzacji”powiedział Varsha Mehta , starszy specjalista ds. badań rynku w firmie Gartner.Wyposażenie zarówno profesjonalnych programistów IT, jak i osób niezwiązanych z IT  w różnorodne narzędzia niskokodowe umożliwia organizacjom osiągnięcie poziomu kompetencji cyfrowych i szybkości dostarczania wymaganych w nowoczesnym, zwinnym środowisku”.

Przewiduje się, że platformy aplikacji niskokodowych (LCAP) staną się największym składnikiem rynku technologii programowania niskokodowego, rosnąc o 25% i osiągając prawie 10 miliardów dolarów w 2023 r. (patrz Tabela 1). 

Tabela 1. Przychody z technologii programistycznych wykorzystujących niski kod (w milionach dolarów amerykańskich)

 

2021

2022

2023

2024

Platformy aplikacji z niskim kodem (LCAP)

6324

7968

9960

12351

Automatyzacja procesów biznesowych (BPA)

2416

2585

2761

2940

Wielodoświadczeniowe platformy programistyczne (MDXP)

2081

2508

2999

3563

Robotyczna automatyzacja procesów (RPA)

2350

2892

3401

3879

Platforma integracyjna jako usługa (iPaaS)

4680

5668

6668

7838

Platformy automatyzacji i rozwoju obywateli (CADP)

554

732

953

1232

Inne technologie programowania niskokodowego (LCD)*

92

109

126

146

Całkowity

18497

22462

26869

31 949

*Inne technologie programistyczne z małą ilością kodu obejmują narzędzia do szybkiego tworzenia aplikacji mobilnych (RMAD) i narzędzia do szybkiego tworzenia aplikacji (RAD). Narzędzia RAD są/były tylko w środowisku lokalnym i głównie w aplikacjach stacjonarnych. Low code to ewolucja RAD do modeli chmurowych i SaaS.

Uwagi: Gartner definiuje platformę aplikacji bez kodu jako LCAP, która wymaga jedynie wprowadzania tekstu dla formuł lub prostych wyrażeń. Rynek LCAP obejmuje zatem platformy bez kodu. Co więcej, „brak kodu” nie jest wystarczającym kryterium dla zadań takich jak rozwój obywatelski, ponieważ wiele złożonych zadań konfiguracji narzędzi nie jest kodem, ale nadal wymaga specjalistycznych umiejętności. Kolumny mogą nie sumować się do pokazanych sum ze względu na zaokrąglenia.

Podczas gdy LCAP jest największym segmentem rynku, przewiduje się, że platforma rozwoju automatyzacji obywateli (CADP) będzie rozwijać się w najszybszym tempie, z prognozą wzrostu na poziomie 30,2% na 2023 r. Typowe zastosowania CADP obejmują automatyzację przepływów pracy, tworzenie formularzy internetowych, łączenie danych i treści w wielu aplikacjach typu oprogramowanie jako usługa oraz tworzenie raportów i wizualizacji danych.

Wysoki koszt kadr technologicznych i rosnąca hybrydowa lub bezgraniczna siła robocza przyczynią się do przyjęcia technologii niskokodowej”powiedział Jason Wong , Distinguished VP Analyst w firmie Gartner. „Dzięki intuicyjnym, elastycznym i coraz potężniejszym funkcjom narzędzi programistycznych o niskim kodzie, technolodzy biznesowi i osoby zajmujące się technologiami obywatelskimi opracowują lekkie rozwiązania, aby zaspokoić potrzeby jednostek biznesowych w zakresie zwiększonej produktywności, wydajności i zwinności — często jako zespoły fuzyjne”.

Gartner przewiduje, że do 2026 r. programiści spoza formalnych działów IT będą stanowić co najmniej 80% bazy użytkowników narzędzi programistycznych o niskim poziomie kodu, w porównaniu z 60% w 2021 r.

Hiperautomatyzacja i możliwość komponowania sprzyjają adopcji niskokodowej

Zainteresowanie hiperautomatyzacją stale rośnie ze względu na rosnące wymagania w zakresie optymalizacji operacyjnej, pogłębiającą się lukę w umiejętnościach i rosnącą presję ekonomiczną. Gartner prognozuje, że wydatki na technologie oprogramowania umożliwiające hiperautomatyzację osiągną 720 miliardów dolarów w 2023 roku. Część tych wydatków zostanie skierowana na niskokodowe technologie programistyczne, w tym LCAP, iPaaS, RPA , CADP i MXDP, aby wspierać automatyzację procesów, integrację, analizy decyzyjne i przypadki użycia inteligencji.

Inwestycje w technologie niskokodowe, które wspierają innowacyjność i integrację komponowalną, również będą rosły, w miarę jak organizacje wdrażają komponowalne przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, które można komponować, wymagają lepszego ponownego wykorzystania istniejących spakowanych funkcji biznesowych (PBC) do sprawnego tworzenia aplikacji i tworzenia niestandardowych doświadczeń użytkownika dla nowych przepływów pracy i procesów.

„Technologie programistyczne z małą ilością kodu wspierają komponowalne przedsiębiorstwa, umożliwiając tworzenie bardziej elastycznych i odpornych rozwiązań programistycznych”powiedział Wong. „Technologie te można wykorzystać do komponowania i ponownego komponowania komponentów modułowych i PBC, aby tworzyć adaptacyjne, niestandardowe aplikacje do zmieniających się potrzeb biznesowych”.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz