Na czym polega pożyczka w lombardzie?

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 6 min
6 min

Pożyczka w lombardzie to zobowiązanie finansowe skierowane do osób, które potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Wiąże się ono z zabezpieczeniem pod postacią zastawu wartościowego przedmiotu. Pożyczka lombardowa ma krótki okres kredytowania. Zazwyczaj wynosi on od 7 do 30 dni. Przedmiotem zastawu może być m.in. biżuteria, antyki, sprzęt sportowy i konsole do gier.

Jak działa lombard?

Lombard specjalizuje się w udzielaniu krótkoterminowych pożyczek, które stanowią pewną alternatywę dla pożyczek na raty. Wymaga jednak pewnej formy zabezpieczenia – zastawu. Co to oznacza w praktyce? Osoba, która potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki, zastawia wartościowy przedmiot.

Nazwa lombard wywodzi się z Europy Zachodniej. Wiąże się z włoskimi bankierami prowadzącymi działalność u schyłku średniowiecza. Dawniej lombard był określany mianem zakładu zastawniczego.

Jak wygląda pożyczka lombardowa?

Osoba, która potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki i nie ma możliwości ubiegania się o pożyczki w instytucjach pozabankowych, może zdecydować się na pożyczkę w lombardzie. Przed rozpoczęciem ubiegania się o ten rodzaj zobowiązania finansowego, należy zapoznać się z warunkami umowy, którą ustala dany lombard.

Pożyczki lombardowe są udzielane na krótki okres czasu. Zazwyczaj pożyczkobiorca ma od 7 do 30 dni na zwrot pieniędzy. W okresie kredytowania, lombard jest zobowiązany do przechowywania zastawionego przedmiotu.

Udzielenie pożyczki w lombardzie wiąże się z podpisaniem umowy. Co powinien zawierać ten dokument?

 • dane pożyczkobiorcy,
 • wysokość udzielonej pożyczki,
 • określenie formy zastawu wraz z opisem,
 • termin zwrotu pożyczki,
 • opłaty związane z udzieleniem pożyczki lombardowej,
 • kwotę wykupu zastawu,
 • podpisy stron umowy.

Jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje zaciągniętego zobowiązania finansowego w terminie bądź nie poinformuje lombardu o chęci przedłużenia okresu kredytowania, zastawiona rzecz przestaje być własnością pożyczkobiorcy. Co to oznacza? Zastaw staje się własnością lombardu i zostaje wystawiony na sprzedaż.

Kwota udzielonej pożyczki w lombardzie nie może być wyższa niż wartość zastawu. Należy mieć na uwadze fakt, iż informacji o udzielonej pożyczce lombard nie udziela osobom trzecim. O zaciągniętym zobowiązaniu finansowym mogą zostać poinformowani jedynie członkowie rodziny pożyczkobiorcy, jeżeli ten wyrazi na to wcześniej zgodę.

Co można zastawić w lombardzie?

W lombardzie można zastawić wiele różnych przedmiotów. Niektóre podmioty pozwalają również na zostawienie auta w lombardzie. Nie jest to jednak zbyt dobra opcja, ponieważ oferta, którą jest w stanie zaproponować lombard, zazwyczaj będzie mniej korzystna niż propozycja firmy pożyczkowej udzielającej pożyczki pod zastaw auta. Zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw na rzeczy ruchomej bądź na niektórych prawach zbywalnych, na przykład akcjach czy obligacjach. Jakie przedmioty można zastawić?

 • telefony komórkowe,
 • biżuteria,
 • komputery,
 • laptopy,
 • tablety,
 • konsole do gier,
 • sprzęt sportowy,
 • telewizory,
 • antyki,
 • obrazy,
 • monety kolekcjonerskie,

Ważne! Pożyczkę pod zastaw można również otrzymać w banku. Wówczas jej zabezpieczeniem mogą być bony i książeczki PKO bądź blokada środków na koncie bankowym. Złoto, biżuteria i monety również mogą pełnić funkcję zastawu.

To, jakie przedmioty można zastawić w danym lombardzie, zależy od polityki jego działalności. Ruchomość, którą dana osoba zastawia w lombardzie, jest najpierw wyceniona przez rzeczoznawcę. Pozwala to na określenie maksymalnej wysokości pożyczki lombardowej.

Wycena przyniesionego przedmiotu nie jest zobowiązująca. Co to oznacza? Jeżeli się z nią nie zgadzamy, istnieje opcja znalezienia innego lombardu, który przedstawi bardziej korzystną ofertę.

Pożyczka w lombardzie a podatek

Czy w przypadku pożyczki lombardowej niezbędne jest uregulowanie podatku od pożyczki? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 38 ustawy VAT PCC, pożyczki lombardowe udzielane pod zastaw używanych rzeczy, są zwolnione z podatku VAT. Jeżeli ten rodzaj zobowiązania finansowego jest zwolniony z podatku VAT, nie podlega również podatkowi PCC.

Ważne! Jeżeli pożyczkobiorca nie uregulował pożyczki lombardowej w terminie, lombard staje się właścicielem zastawu. Czynność ta nie jest umową sprzedaży. Zabezpieczenie pożyczki pod zastaw określa się mianem przewłaszczenia pod zabezpieczenie. Ono również nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Czy pożyczki lombardowe są bezpieczne?

Polityka działalności lombardu sprawia, iż pożyczki udzielane pod zastaw są bezpieczną formą finansowania. Pracownik lombardu potwierdza tożsamość osoby, która chce zastawić wartościowy przedmiot. Niezbędne jest wówczas okazanie mu dowodu tożsamości, paszportu czy prawa jazdy.

Przedmiot, który dana osoba chce zastawić, musi być jej własnością. Niezbędne jest posiadanie dowodu zakupu bądź aktu własności. Dzięki temu pracownik lombardu może być pewien, że dany przedmiot nie pochodzi z kradzieży.

Dobry lombard – jak go wybrać?

Osoba, która rozważa opcję zaciągnięcia pożyczki lombardowej, powinna najpierw sprawdzić wiarygodność danego lombardu. Jak tego dokonać? Warto zwrócić uwagę na opinie klientów korzystających z usług danego podmiotu. Niezbędna będzie również analiza polityki działalności danego lombardu.

Pożyczkobiorca powinien również zwrócić uwagę na sposób przechowywania zastawionego przedmiotu. Bardzo duże znaczenie ma też wysokość prowizji, możliwość przedłużenia terminu spłaty bądź zwrotu pożyczki przed terminem.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz