Nowa firma w programie PWCyber

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 min
2 min

Spółka Microsoft dołączyła do grona partnerów współpracujących w ramach Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji. 

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) został uruchomiony w 2019 roku i jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy Programu zobowiązują się do wymiany doświadczeń m.in., aby zwiększać bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnosić świadomość użytkowników rozwiązań cyfrowych. W Programie uczestniczy obecnie 26 firm technologicznych (polskich i zagranicznych), które zdecydowały się współpracować przy działaniach mających na celu podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju.

W ramach porozumienia firma Microsoft będzie prowadzić działania podnoszące kompetencje kadr podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz umiejętności przeciwdziałania cyberzagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych. Działania w tym obszarze będą obejmować w szczególności udostępnianie materiałów edukacyjnych oraz  organizację szkoleń. Eksperci Microsoft będą również dzielić się wiedzą o bieżących zidentyfikowanych podatnościach i zagrożeniach oraz współuczestniczyć w opracowywaniu rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo informacyjne w organizacji.

Do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie należą:

 • Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
 • Cisco International Limited
 • Ericsson Sp. z o.o. 
 • Nokia Solutions and Networks
 • Krypton Polska Sp. z o.o. 
 • IBM Polska Sp. z o.o.
 • Thales Polska Sp. z o.o.
 • Dell Sp. z o.o. 
 • Dynacon Sp. z o.o.  
 • Smartech IT Sp. z o.o.
 • Media Sp. z o.o. 
 • Oracle Polska Sp. z o.o.
 • Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń 
 • Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa Sp. z o.o. 
 • Securitum Szkolenia Sp. z o. o. (Sekurak.pl)
 • HackingDept Sp. z o. o.
 • Fudo Security Sp. z o. o.
 • ICSec S.A. 
 • Amazon Web Services EMEA SARL Sp. z o. o. 
 • PROGET Sp. z o. o.
 • Trafford IT Sp. z o.o.
 • Integrated Solutions Sp. z o.o.
 • Sevenet S.A.
 • Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
 • Palo Alto Networks 
 • Microsoft Sp. z o.o.
SOURCES:Microsoft
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz