Ad image

Optymistyczne prognozy – retailerzy kontynuują inwestycje w technologie w 2023 roku

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit

Jak pokazuje badanie RetailTech 2023, 43 proc. retailerów podejmuje inwestycje w technologie z wykorzystaniem wyłącznie własnych zasobów IT. Praktyka widoczna jest szczególnie w średnich firmach, które zatrudniają od 50 do 249 osób – na własne działy IT stawia prawie połowa z nich. W największych firmach taką deklarację złożyło nieco ponad 30 proc. badanych.

– Posiadanie działu IT we własnych strukturach może nieco przyspieszać proces budowania nowych rozwiązań. Pracownicy znają firmę, jej specyfikę i potrzeby. Mogą szybciej reagować na zmiany. Firma zyskuje pełną kontrolę nad projektem.  Jest to jednak, zwłaszcza dziś, ogromny koszt. Poza utrzymaniem pracowników przedsiębiorca musi w takiej sytuacji posiadać także odpowiednią infrastrukturę IT i brać na siebie zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanych rozwiązań. Pod uwagę należy wziąć też szkolenia czy wyzwanie pozyskania specjalistów o bardzo wąskiej  wiedzy. Dlatego efektywniejszym rozwiązaniem jest współpraca z dostawcą. Przy jego wyborze warto zwrócić uwagę, aby poza kompetencjami technologicznymi, posiadał on też odpowiednią wiedzę domenową – a idealnie, aby specjalizował się w określonym sektorze. To bardzo ułatwia komunikację i współpracę pomiędzy IT a biznesemmówi Anna Schabikowska, Doradca Zarządu Exorigo-Upos.

Inwestycje w technologie – outsourcing

Na całkowity outsourcing decyduje się jednak najmniejsza część badanych, bo zaledwie 17 proc. Taki model operacyjny najlepiej sprawdza się w firmach, które potrzebują przede wszystkim ciągłego wsparcia informatycznego i mają jasno określone oczekiwania względem budowanych rozwiązań i ich efektów. Jednocześnie, wśród głównych barier, które hamują rozwój IT, 42 proc. badanych wskazuje na braki specjalistów. Outsourcing zdaje się być naturalną odpowiedzią na to wyzwanie. W efekcie, 1/5 średnich retailerów i 1/8 największych nie posiada żadnych własnych zasobów IT.

Kompromisem jest połączenie zasobów własnych z siłami zewnętrznego partnera. Na takie rozwiązanie  decyduje się 37 proc. badanych. W tej grupie większość, bo ponad 55 proc., stanowią najwięksi detaliści.

– Nasze badanie, ale też codzienne doświadczenie w pracy z klientami, wyraźnie pokazuje trend, jakiemu w tym zakresie poddają się firmy. Wśród średnich retailerów znacznie popularniejsze jest rozwijanie produktów własnymi siłami oraz inwestycja w dział IT w modelu in-house. Najwięksi chętniej (ponad 55 proc.) skłaniają się ku opcji hybrydowej – połączeniu pracy wewnętrznego zespołu z zaangażowaniem specjalistów po stronie dostawcy. W prawie 60 proc. są to firmy, które na rozwój IT przeznaczają ponad 3 proc. średniorocznych obrotów. Z naszej perspektywy jest to optymalne rozwiązanie, które po pierwsze zapewnia nam wsparcie po stronie klienta w zakresie pełnego zrozumienia jego potrzeb, a po drugie – pozwala na kompleksowe budowanie rozwiązań z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów i wiedzy – klienta oraz naszej dodaje Marcin Zimnicki, Dyrektor Retail Technology Hub w Exorigo-Upos. 

Co przyciągnie retailerów?

A jakie są decydujące czynniki, które retailerzy rozważają w poszukiwaniach dostawców IT? Pierwsze miejsce, bez zaskoczenia, zajmuje cena. To kluczowy wyznacznik dla 55 proc. badanych. Kolejnymi istotnymi cechami są ex aequo doświadczenie w konkretnej branży oraz referencje innych uczestników rynku. Na następnych pozycjach badani uplasowali czas wdrożenia (w tym także możliwość dostarczania etapami), kompatybilność z dotychczasowymi rozwiązaniami oraz koszty utrzymania, supportu i ewentualnego rozwoju.

Własnymi siłami, czy z pomocą zewnętrznych dostawców – retailerzy zamierzają się rozwijać. Aż 70 proc. deklaruje, że w ciągu najbliższego roku nakłady na inwestycje w zakresie rozwijania nowych technologii będą takie same, bądź wyższe. To bardzo pozytywny znak dla całej branży, która mocno odczuła skutki niepewności ostatnich lat.