OVHcloud: 20 lat rewolucji w chłodzeniu wodnym w centrach danych

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 4 min
4 min

OVHcloud, największy europejski dostawca usług chmurowych, świętuje 20. rocznicę wprowadzania na skalę przemysłową technologii chłodzenia wodą. Zarządzając ponad 450 000 serwerami w 34 centrach danych na całym świecie OVHcloud postawiła na pionierskie rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju – firma wykorzystuje autorską technologię chłodzenia wodą, która pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania centrów danych na energię.

Nowatorska technologia chłodzenia wodnego w centrum danych

OVHcloud wykorzystuje system chłodzenia cieczą do rozpraszania ciepła odpadowego emitowanego przez komponenty serwerów o dużym zapotrzebowaniu na energię (jak CPU i GPU) już od 2003 roku, stale udoskonalając tę autorską technologię. Jak przebiega proces? Ciecz chłodząca wypływa ze zbiornika wyrównawczego do pompki, która pracując powoduje jej obieg w układzie. Następnie płyn transportowany jest do bloków wodnych mających bezpośredni kontakt z chipami. Po odebraniu ciepła z centrum danych, nagrzany płyn wpływa do chłodnicy w celu rozproszenia energii przez zoptymalizowane suche chłodnice, po czym wraca do zbiornika wyrównawczego. Technologia oparta na wodzie, której przewodność cieplna jest większa niż przewodność powietrza, pozwala OVHcloud konsekwentnie udoskonalać wykorzystywane techniki chłodzenia i osiągać tym samym wiodące w branży standardy w zakresie efektywności energetycznej (PUE, Power Usage Effectiveness) oraz efektywności zużycia wody (WUE, Water Usage Effectiveness) dla centrum danych.

Konsekwentne innowacje na rzecz najlepszych indeksów branżowych

By sprostać zmieniającym się wymaganiom innowacyjnych jednostek obliczeniowych oraz trendom w ich produkcji, technologia chłodzenia wodnego OVHcloud skutecznie schładza także nowoczesne rozwiązania o znacznie wyższych parametrach Thermal Design Power (TDP). Wdrażając udoskonalenia w najnowszych obiektach Grupy różnicę temperatur pomiędzy wodą wpływającą i wypływającą przyjęto w wysokości 20 Kelwinów [1], co pozwala na niezwykle efektywne gospodarowanie wodą. Dzięki temu wskaźnik WUE Grupy jest mniejszy niż 0,2 l/kWh, przy średniej branżowej równej 1,8 l/kWh [2] i odpowiada równowartości szklanki wody użytej do schłodzenia serwera pracującego przez 10 godzin. Innowacje OVHcloud wpływają także korzystnie na średni PUE Grupy, który wynosi obecnie 1,28 (podczas gdy średnia w branży kształtuje się na poziomie 1,55 [3], według szacunków z 2022 roku). Bardziej niż zadowalające wartości obu wskaźników zapewniają OVHcloud zgodność z przyszłymi certyfikatami.

Model przemysłowy zgodny z zasadami gospodarki w obiegu zamkniętym

Przykładem 20 lat innowacyjnej, zrównoważonej chmury są dwie fabryki OVHcloud, zlokalizowane w Croix we Francji i Beauharnois w Kanadzie, które umożliwiają firmie całkowitą kontrolę nad projektowaniem i produkcją serwerów, zapewniając przy tym znaczące korzyści w zakresie innowacyjności, konkurencyjności i odporności. Pionowo zintegrowany model biznesowy OVHcloud jest częścią cyklu produkcyjnego o obiegu zamkniętym, w którym 100 proc. serwerów jest demontowanych po zużyciu, a dzięki licznym testom komponenty mogą być ponownie wykorzystane, co przyczynia się do wydłużenia ogólnego cyklu życia sprzętu. Dodatkowo gwarantuje to działanie serwerów OVHcloud przez co najmniej 5 lat. Takie podejście jest także wykorzystywane przy wyborze lokalizacji nowych centrów danych, w związku z czym OVHcloud rewitalizuje istniejące budynki zamiast budować nowe. Dzięki temu z wydłużonego cyklu życia komponentów i budynków korzystają także klienci, ponieważ pozwala to zoptymalizować ich własny ślad węglowy.

Ambitne zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Oprócz autorskiej technologii chłodzenia cieczą, Grupa podjęła także inne zobowiązania:

  • 100 proc. niskoemisyjnych źródeł energii do 2025 roku,
  • Wkład w Globalne Zerowe Zużycie Energii (Global Net-Zero) dla zakresów 1 i 2 do 2025 roku,
  • Wkład w osiągnięcie Globalnego Zerowego Zużycia Energii (Global Net-Zero) dla wszystkich zakresów do 2030 roku,
  • 0 proc. składowania na wysypiskach odpadów do 2025 r. (w stałym ujęciu geograficznym, w tym odpadów z procesów produkcyjnych OVHcloud).

W nadchodzących tygodniach OVHcloud udostępni na swojej platformie kalkulator emisji dwutlenku węgla, który umożliwi klientom zrozumienie rzeczywistego śladu węglowego IT w chmurze, potwierdzając po raz kolejny, że zrównoważony rozwój wpisany jest w DNA Grupy.

SOURCES:OVHcloud
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz