OVHcloud Healthcare: bezpieczny hosting dla sektora medycznego i ochrony zdrowia

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
5 min

Wiodący europejski dostawca usług cloud wprowadza dedykowane dla polskiego sektora medycznego i ochrony zdrowia zarządzane rozwiązanie w chmurze prywatnej, zapewniające suwerenność danych i zgodność z krajowymi oraz europejskimi regulacjami.

Innowacje w sektorze ochrony zdrowia wymagają znacznych zasobów mocy obliczeniowej wykorzystywanej do rozmaitych celów, takich jak tworzenie sieci neuronowych na potrzeby nowoczesnej diagnostyki obrazowej, medycznego druku 3D oraz sekwencjonowania DNA – co wiąże się z wyzwaniami związanymi z przechowywaniem i wykorzystaniem danych.

Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia są danymi krytycznymi i wrażliwymi. Oznacza to, że ich przetwarzanie obwarowane jest szeregiem surowych reguł bezpieczeństwa, które mają na celu zachowanie integralności i poufności danych pacjentów, jak i placówek ochrony zdrowia.

Aby właściwie sprostać tym wymaganiom, spółka OVHcloud przygotowała ofertę na podstawie sprawdzonej i niezawodnej infrastruktury chmurowej, dostosowując ją do potrzeb sektora ochrony zdrowia:

- Advertisement -
  • OVHcloud Hosted Private Cloud: całkowicie odizolowane, odporne i skalowalne środowisko na w pełni dedykowanej infrastrukturze, utrzymywane w lokalnym centrum danych OVHcloud w Polsce (Ożarów pod Warszawą);
  • Dedykowane serwery HG: zaprojektowane z myślą o konkretnych zadaniach – zaspokoją potrzeby aplikacji opartych na dużych bazach danych lub intensywnie przetwarzających dane;
  • Dedykowane wsparcie dla klientów z sektora ochrony zdrowia, w tym całodobowa obsługa, czas reakcji na zgłoszenie w ciągu 30 minut oraz indywidualny program wsparcia w procesie wdrożenia usług u nowych klientów;
  • Zobowiązanie zapewnienia zgodności z polskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi hostowania danych w sektorze ochrony zdrowia oraz infrastruktury gwarantującej najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony certyfikatami ISO/IEC 27001, HDS, SOC oraz CSA STAR;
  • Wszystkie korzyści wyróżniające ofertę OVHcloud, w tym wysoka przepustowość łączy, dostęp do technologii vRack, umożliwiającej odizolowanie lub kompatybilność usług OVHcloud w jednej lub więcej sieci prywatnej.

Dzięki inteligentnym i ustandaryzowanym procesom oraz industrializacji produkcji, OVHcloud dostarcza konkurencyjne, pod względem wydajności i ceny, rozwiązania infrastruktury IT.

Grupa OVHcloud nieustannie doskonali swoją ofertę, relację między czasem dostawy i kosztami, aby oferować najatrakcyjniejsze ceny. Dzięki przewidywalnym cennikom klienci mogą natomiast skorzystać z oferty przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia bez żadnych ukrytych kosztów. OVHcloud dba o transparentność, publikując cenniki on-line, w tym ceny rozwiązania Hosted Private Cloud, co jest atrakcyjnym rynkowym wyróżnikiem, docenianym przez klientów.

“OVHcloud Healthcare zapewnia wszystkie zalety elastycznego, skalowalnego rozwiązania opartego o w pełni dedykowaną, niezwykle bezpieczną i audytowalną infrastrukturę. Została ona zaprojektowana jako godne zaufania rozwiązanie dla instytucji ochrony zdrowia, chcących gładko rozpocząć korzystanie z chmury” – wyjaśnia Michel Paulin, CEO OVHcloud.

Oferta multi-lokalna, dostosowana do potrzeb korporacji

Rozwiązanie OVHcloud Healthcare wprowadzono w 2016r. na rynku francuskim. Obecnie korzysta z niego kilkaset firm i instytucji ochrony zdrowia, a od dziś dostępne jest także w Polsce, Niemczech i Włoszech.

Dostępność tej oferty na kilku rynkach ułatwia instytucjom i firmom z sektora ochrony zdrowia prowadzenie projektów w całej Europie, przy zachowaniu pełnej zgodności z lokalnym prawem i z ochroną przed ustawodawstwem eksterytorialnym.

„INOVELAN, spółka zależna grupy DEDALUS, europejski lider w dziedzinie systemów informatycznych związanych z sektorem medycznym, była jedną z pierwszych firm, które wdrożyły rozwiązania obiegu dokumentów w obszarze zdrowia w oparciu o infrastrukturę OVHcloud Healthcare. Od trzech lat korzystamy z infrastruktury OVHcloud Healthcare na potrzeby naszej platformy w modelu SaaS. Dzięki temu możemy świadczyć nasze usługi klientom z sektora opieki zdrowotnej, oferując im bardzo wysoki poziom dostępności oraz bezpieczeństwo. Szczególnie podoba nam się elastyczność infrastruktur OVHcloud Healthcare. Ułatwia nam to szybkie reagowanie na zmiany potrzeb klientów i sposobów, w jaki korzystają oni z naszych rozwiązań.” – zauważył dyrektor zarządzający Inovelan, Christian Gourdin

Rozwiązanie OVHcloud Healthcare dostępne jest obecnie także niezależnie w centrach danych OVHcloud w Stanach Zjednoczonych. W tym przypadku zapewniona jest zgodność w wymogami HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act, Ustawa o przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne) niezbędna do hostowania danych pacjentów z USA.

Przystępne rozwiązania, wspierane przez ekosystem partnerski

Klienci końcowi mogą zadecydować o skorzystaniu z usług certyfikowanych dostawców rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia w zakresie integracji ich usługi i/lub zarządzania systemami. OVHcloud blisko współpracuje z wieloma takimi podmiotami w ramach Programu Partnerskiego OVHcloud.

Udostępnij
- REKLAMA -