Ad image

OVHcloud: Transformacja cyfrowa w Polsce – czy na planach się kończy?

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 5 min

W ostatnich latach krajowy wskaźnik cyfryzacji wzrósł z 1,8 do 2,4. Jednak, aż 73% polskich firm nie wdrożyło żadnej strategii w tym zakresie. Statystyki wskazują, że polski biznes zwleka z odrobieniem lekcji po doświadczeniach w pandemii. Co jest tego powodem: brak przekonania o długofalowych korzyściach, nieodpowiednia edukacja, a może coś jeszcze innego?

Czy leci z nami pilot?

Choć wydaje się, że o cyfryzacji powiedziano już wszystko i przedstawiono wszystkie „za” i „przeciw”, to nadal tylko 27% polskich przedsiębiorstw w pełni wdrożyło strategię cyfryzacji. W codziennej pracy wciąż brakuje zrozumienia, czym jest cyfryzacja, na czym proces tak naprawdę polega i co przyniesie jego wdrożenie. Transformacja cyfrowa rozumiana jedynie jako konkretne technologie lub systemy, które należy zastosować, to zdecydowanie za mało.

– Wraz z rozwojem nowych technologii i powiększania się oferty rozwiązań cyfrowych, zaczynamy zapominać o podstawowych celach digitalizacji. Prowadzi to często do tworzenia procesów cyfrowych dokładnie na podobieństwo analogowych działań, które działały w firmach od dziesięcioleci. Transformacja przeprowadzona w taki sposób przyniesie firmie tylko część korzyści, które można by osiągnąć patrząc na firmę całościowo. Warto wrócić do początku i zastanowić się, jakie rozwiązania będą dla nas najkorzystniejsze i co dzięki digitalizacji chcemy osiągnąć. Czyli nie tylko usprawnić pojedyncze procesy, ale zreformować całe przedsiębiorstwo – poprawić wydajność, podnieść bezpieczeństwo, rozwinąć usługi i zwiększyć rentownośćpodkreśla Robert Paszkiewicz, szef regionu CEE OVHcloud.

Zanim jednak dojdzie do wdrożenia jakichkolwiek zmian, aż 70% rozpoczętych działań w ramach transformacji cyfrowej kończy się niepowodzeniem. Digitalizacja przyspiesza procesy, ale samo jej przeprowadzenie może potrwać i kosztować, a dodatkowo wymaga zaangażowania każdego pracownika. By odpowiednio zaplanować wdrożenie długofalowej strategii, niezbędny jest odpowiedni research, a co za tym idzie – wiedza.

Transformacja cyfrowa – jakie są możliwości?

Znajomość dostępnych rozwiązań, usług i możliwości daje szansę wyboru tych, które przydadzą się w firmie i pozwolą czerpać korzyści w dłuższej perspektywie, wpisując się w strategię całego biznesu. Podstawą cyfrowej transformacji niezmiennie pozostaje cloud computing. To technologia, która umożliwia korzystanie z usług i zasobów komputerowych w chmurze. Jest dostępna w różnych wariantach:

  • Infrastructure as a Service (IaaS): to model infrastruktury dostępnej jako usługa i zakłada jej powierzenie dostawcy usług cloud, który zajmuje się zapewnieniem ciągłości działania, bezpieczeństwem zasobów oraz konserwacją;
  • Platform as a Service (PaaS): to dostęp do platformy programistycznej i/lub rozwojowej przez Internet. Takie rozwiązanie daje swobodę m.in. kodowania projektów bez zajmowania się utrzymaniem platformy;
  • Software as a Service (SaaS): oznacza korzystanie z dostępu do oprogramowania za pośrednictwem sieci. Użytkownik końcowy nie musi zajmować się instalacją i konserwacją: zajmuje się tym dostawca usług.

Dane: waluta XXI wieku

Firmy wciąż mają trudności z wydobywaniem wartości z gromadzonych przez siebie danych. W 2026 roku na świecie będzie przechowywanych już 221 zettabajtów danych. Dane nieustrukturyzowane lub niebędące częścią baz, takie jak luźne pliki, PDF-y, korporacyjne zdjęcia i klipy wideo, zgodnie z analizami Forbes, stanowią prawie 90% rocznie wytwarzanych danych z tempem wzrostu 55-65% każdego roku.

– Większość danych tworzonych przez organizacje nie jest w żaden sposób analizowane. W związku z tym decyzje biznesowe podejmowane są na podstawie skrawka dostępnych na bieżąco informacji. Transformację najlepiej zacząć od zidentyfikowania tych danych, które wskażą cenne wskazówki do rozwoju działalności firmy i zapewnią jej odpowiednie bezpieczeństwododaje Robert Paszkiewicz.

OVHcloud – dlaczego warto uruchomić bazę danych w chmurze?

Migracja do chmury uwalnia firmy od konieczności sztywnego planowania wydolności infrastruktury i długoterminowych zobowiązań. Rozwiązania cloud computing, do których zaliczają się również usługi baz danych, to sposób na poprawę dynamiki i elastyczności działania, obniżenie kosztów i szybszy rozwój aplikacji. Wśród korzyści można wymienić również przeniesienie kosztów infrastruktury z części inwestycyjnej (CAPEX) do części operacyjnej (OPEX). Bazy danych o otwartym kodzie źródłowym z kolei zmniejszają ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy, które pojawia się w momencie wykupienia licencji.

Transformacja cyfrowa już dziś przenosi duże organizacje do świata nowych możliwości. Zgodnie z badaniem IDC, jeśli mniejsze firmy przyspieszą digitalizację, aż 2,3 bln dolarów może zostać dodane do globalnego PKB do 2024 roku. Wdrożenie chmury w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść gospodarce dodatkowo 121 mld zł w 2030 roku. To nadprogramowe 4 proc. PKB, które stwarzają dodatkową możliwość dla polskiego biznesu i całej gospodarki. Jednak, jak pokazują statystki, nie wszystkie firmy sięgają po szanse na swój przyszły rozwój.