Ad image

Pracownicy korzystają w pracy z AI, ale pracodawcy… nic o tym nie wiedzą

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit

Według raportu Forrester, sztuczna inteligencja ma potencjał do przyspieszenia rozwoju oprogramowania i zaoszczędzenia czasu pracowników, aby mogli skoncentrować się na bardziej złożonych i kreatywnych zadaniach. AI może produkować prosty kod na żądanie, co może skrócić czas tworzenia oprogramowania nawet o 40%. Dzięki temu specjaliści IT mogą skupić się na bardziej innowacyjnych zadaniach i lepiej reagować na strategię firmy.

BYOAI: Nowa norma?

Raport ujawnia, że od 51% do 75% pracowników będzie korzystać z generatywnej technologii AI do końca 2024 roku. Pracownicy korzystają już z konsumenckich usług AI, takich jak ChatGPT i Microsoft 365 Copilot, które ich firmy nie posiadają. Ta tendencja, znana jako BYOAI (Bring-Your-Own-AI), stawia przed liderami technologii wyzwania związane z regulacjami, zarządzaniem, prywatnością, zewnętrznymi dostawcami i bezpieczeństwem.

Wyzwania i rozwiązania

Wprowadzenie technologii AI w przedsiębiorstwach nie jest pozbawione wyzwań. Przede wszystkim, tendencja BYOAI (Bring-Your-Own-AI) oznacza, że pracownicy korzystają z narzędzi AI, które nie są oficjalnie usankcjonowane przez ich firmy, co stawia przed liderami technologii wyzwania związane z regulacjami, zarządzaniem, prywatnością, zewnętrznymi dostawcami i bezpieczeństwem.

  • Regulacje i zgodność: Firmy muszą upewnić się, że używane technologie AI są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami, takimi jak GDPR, co może być trudne, gdy pracownicy korzystają z nieusankcjonowanych narzędzi.
  • Zarządzanie i kontrola: BYOAI może prowadzić do braku kontroli nad technologiami używanymi przez pracowników, co z kolei może prowadzić do problemów z zarządzaniem i kontrolą informacji oraz danych.
  • Prywatność i bezpieczeństwo: Prywatność danych i bezpieczeństwo są kluczowymi kwestiami, zwłaszcza gdy dane są przetwarzane przez zewnętrzne narzędzia AI, które mogą być podatne na ataki i wycieki danych.

Raport Forrester proponuje kilka rozwiązań, które mogą pomóc liderom technologii w zarządzaniu wyzwaniami związanymi z BYOAI.

  • Stworzenie formalnej strategii zarządzania BYOAI: Forrester zaleca stworzenie formalnej strategii zarządzania BYOAI, która jest zgodna z istniejącymi wysiłkami organizacji w zakresie zarządzania AI. Strategia ta powinna koncentrować się głównie na komunikacji i podkreślać równowagę między szansami a zagrożeniem AI.
  • Edukacja i świadomość: Pracownicy muszą być edukowani na temat odpowiedzialnego korzystania z AI, zdobywając umiejętności i wiedzę potrzebną do bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii.
  • Polityka bezpieczeństwa i prywatność: Firmy muszą opracować i wdrożyć ścisłe polityki bezpieczeństwa i prywatności, aby chronić dane i informacje przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.
  • Wsparcie IT: Działy IT muszą być przygotowane na zarządzanie BYOAI, oferując wsparcie i zasoby niezbędne do monitorowania i kontrolowania używanych technologii.
  • Maksymalizacja korzyści AI: Liderzy technologii powinni stworzyć politykę, która pomaga w maksymalizacji korzyści płynących z AI, jednocześnie ograniczając niezatwierdzone korzystanie z technologii przez pracowników.

Zarządzanie wyzwaniami związanymi z BYOAI będzie kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w erze sztucznej inteligencji. Przyjęcie odpowiednich strategii, polityk i praktyk może pomóc firmom w pełni wykorzystać potencjał AI, jednocześnie minimalizując ryzyka związane z bezpieczeństwem, prywatnością i zgodnością.

AI dla wszystkich branż

Nie tylko sektor IT może czerpać korzyści z wdrożeń AI. Inne branże również mogą skorzystać, dając pracownikom więcej czasu na bardziej złożone zadania twórcze. Profesjonalna AI może pomóc pracownikom szybko znaleźć i przetwarzać dane biznesowe, oszczędzając czas, który można przeznaczyć na myślenie o kolejnych krokach.

BYOAI jest fascynującym zjawiskiem, które może przynieść korzyści, ale także stawia przed firmami nowe wyzwania. Liderzy technologii muszą być proaktywni w zarządzaniu tymi wyzwaniami, aby maksymalizować korzyści płynące z AI i minimalizować potencjalne ryzyka. Ostateczny sukces będzie zależał od równowagi między innowacją a odpowiedzialnością oraz od zdolności do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii.