- Reklama -

Prędkość pracy w dobie nowoczesnego biura

Zobacz

- Reklama -

Żyjemy w erze natychmiastowej komunikacji. Jesteśmy w stanie zorganizować spotkanie przy pomocy zaledwie kilku kliknięć, odnaleźć informacje w Google w pół sekundy oraz wysłać i odebrać wiadomość e-mail niemal natychmiast. Ale jak szybko wygląda praca w nowoczesnym biurze? Czy prędkość pracy jest inna niż 10 czy nawet 20 lat temu?

W świecie biznesu powiedzenie „czas to pieniądz“ jest jak najbardziej zgodne z prawdą, jednak nadal toczy się dyskusja na temat tego, w jakim stopniu organizacje wykorzystują je do podejmowania decyzji o zakupie lub do wpływania na budowanie zespołów. Powszechnie uznaje się, że wydajność i produktywność to klucz do zyskownego i odnoszącego sukcesy środowiska i kultury organizacyjnej. Niestety, według badania przeprowadzonego przez portal Vouchercloud pracownik w Wielkiej Brytanii jest produktywny średnio zaledwie przez trzy na osiem godzin spędzanych w pracy. Na wydajność pracownika wpływa wiele czynników, a tylko niektóre z nich są kontrolowane przez organizacje.

Sposób pracy ludzi od lat jest przedmiotem badań psychologów i środowiska naukowego, przy czym organizacje poświęcają sporo czasu i wysiłku na lepsze zrozumienie metod pracy produktywnych zespołów. Przykładowo firma Google uznała „bezpieczeństwo psychologiczne“ za kluczowy czynnik wpływający na sukcesy i produktywność zespołów. Badania w ramach projektu Google pod kryptonimem „Arystoteles“ ujawniły, że najlepiej pracują zespoły, których członkowie mają poczucie bezpieczeństwa i nie obawiają się, że to, co powiedzą, może zostać źle odebrane przez pozostałych członków grupy.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na produktywność biura i zespołu jest młodsze pokolenie, które zaczyna dominować na rynku pracy. Milenialsi, pierwsze pokolenie, które dorastało z telefonami komórkowymi w ręku, mediami społecznościowymi i pocztą elektroniczną, dziś stanowią największą grupę pracowników. Osoby te bazują na technologii i zasadniczo pracują zupełnie inaczej niż ich starsi koledzy i koleżanki. Są bardziej skłonni do współpracy, a ich działania w większym stopniu opierają się na technologii cyfrowej. Oznacza to, że maksymalne optymalizowanie czasu pracy i zwiększenie produktywności nowoczesnego biura stało się priorytetem o jeszcze większej wadze.

Wydaje się, że zapewnienie łatwego dostępu do technologii może mieć ogromny wpływ na szybkość pracy w biurze. W sytuacji, gdy różne pokolenia pracowników działają ramię w ramię, środowisko biurowe musi ewoluować, aby sprostać problemom związanym z wydajnością i pokonać przeszkody, które mogą spowolnić pracę zespołów.

Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia klienta, ponieważ niepotrzebne opóźnienia spowodowane kwestiami związanymi z wydajnością mogą negatywnie wpływać na poziom jego satysfakcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzęt komputerowy czy o oprogramowanie, utrzymanie wysokiego tempa pracy nowoczesnego biura wymaga technologii zarówno niezawodnej, jak i opartej na wydajności.

Zawrotne tempo w nowoczesnym biurze ma na celu stworzenie środowiska, które zachęcałoby pracowników do poświęcania większej ilości czasu na pracę, a mniejszej – na wykonywanie niepotrzebnych zadań lub czekanie na zadziałanie technologii. Szybka wymiana informacji i dokumentów optymalizuje czas wykonywania pracy. Tym samym pozwala pracownikom skupić się na czynnościach, które przynoszą wartość dodaną.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -