Ad image

Recesja? Rynek druku 3D na to “drukujemy dalej”! 2023 pod znakiem kryzysu

W 2023 roku, rynek druku 3D mierzył się z trudnościami wynikającymi z globalnych turbulencji makroekonomicznych, które wpłynęły zarówno na sektor publiczny, jak i prywatny. Mimo tych wyzwań, produkcja addytywna (AM) wykazała wytrwałość, kontynuując swój rozwój z rocznym wzrostem o 13,5% do wartości 14,7 miliarda dolarów.

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 3 Min Read

W 2023 roku, rynek druku 3D stanął w obliczu znaczących wyzwań wynikających z trudnego klimatu makroekonomicznego, który wpłynął zarówno na publiczne, jak i prywatne segmenty rynku. Mimo to, sektor produkcji addytywnej (AM – Additive Manufacturing) wykazał odporność, rozwijając się w wolniejszym, ale ciągłym tempie. Raport opublikowany przez Additive Manufacturing Research (AM Research) ujawnił roczny wzrost o 13,5%, osiągając wartość rynkową na poziomie 14,7 miliarda dolarów.

Trudności napotkane w ostatnim kwartale 2023 roku podkreślają wahania, które są odzwierciedleniem szerszych trendów w globalnej gospodarce. Pomimo tych wyzwań, rynek sprzętu, materiałów, oprogramowania, i usług związanych z drukiem 3D, wykazał się zaskakującą odpornością. Wzrost na różnych segmentach rynku AM ujawnił szczególnie obiecujące tendencje, z których warto wyróżnić solidny wzrost w segmencie metali, na poziomie prawie 15%, co przewyższa wzrost polimerów, które zanotowały wzrost nieco ponad 10%.

Segment usług, stanowiący znaczną część rynku, wzrósł w zgodzie z ogólnym tempem wzrostu branży, osiągając wartość 6,7 miliarda dolarów. To wzrost świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na usługi druku 3D i podkreśla dojrzałość sektora oraz rosnące przyjęcie rozwiązań AM w różnych branżach.

W 2023 roku, AM Research zadebiutowało z kwartalnym produktem “3DP/AM Market Insights”, mającym na celu wzbogacenie analizy rynku o szczegółowe spostrzeżenia i dane. Wiceprezes AM Research, Scott Dunham, podkreślił trwały apetyt na technologię AM, prognozując powrót do normalnych poziomów wzrostu w przyszłości.

Raport ujawnił również znaczące trendy i zmiany w branży, w tym ewoluujący krajobraz technologii fuzji złoża proszkowego (PBF) oraz strategiczną pozycję HP na rynku natruskowania spoiw metalowych. Ponadto, sektory wojskowe i rządowe są wskazane jako kluczowi czynnicy napędzający rynek w najbliższym czasie, co jest wspierane przez znaczące inwestycje rządu USA, w tym prawie 300 milionów dolarów wydatków Departamentu Obrony na AM.

Mimo makroekonomicznych przeciwności w 2023 roku, rynek druku 3D wykazał nie tylko odporność, ale i zdolność do dalszego rozwoju. Wydatki rządowe i lokalne, a także strategiczne inwestycje w technologię, są dowodem na to, że sektor produkcji addytywnej pozostaje kluczowym obszarem obserwacji i inwestycji. Raporty AM Research, w tym 3DP/AM Market Insights, oferują kluczowe narzędzia dla interesariuszy, pozwalające na zrozumienie dynamiki rynku i wykorzystanie nadchodzących możliwości.