Sam Altman ostrzega przed niebezpieczeństwami, jakie może stwarzać sztuczna inteligencja. CEO OpenAI ma propozycje

W obliczu rosnącej roli sztucznej inteligencji w naszym społeczeństwie, Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, podzielił się swoimi obawami i wizją przyszłości tej technologii. Jego przemyślenia rzucają światło na potrzebę globalnej współpracy i regulacji, aby zapewnić bezpieczny rozwój AI.

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
3 min

Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, podczas Światowego Szczytu Rządów w Dubaju (World Governments Summit), podzielił się swoimi obawami i przemyśleniami na temat rosnącej roli sztucznej inteligencji (AI) w społeczeństwie. 

Altman poruszył temat “bardzo subtelnych niewspółosiowości społecznych”, które mogą wynikać z integracji systemów AI w naszym codziennym życiu. Nie chodzi tutaj o dystopijne wizje robotów na ulicach, ale o znacznie bardziej subtelne, choć równie destrukcyjne, potencjalne skutki. Może to obejmować sposób, w jaki AI może nieumyślnie wzmacniać istniejące uprzedzenia, wpływać na decyzje polityczne, czy też manipulować przepływem informacji. To przypomnienie, że AI nie jest neutralne i że jego wpływ na społeczeństwo zależy od wartości, na których jest szkolone.

Sam Altman: Sztuczna inteligencja powinna być pod międzynarodowym nadzorem

Propozycja Altmana dotycząca utworzenia organu nadzorującego AI, podobnego do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), podkreśla potrzebę globalnej współpracy i przewidywalnych ram regulacyjnych. Jest to kluczowe dla zapewnienia, że AI będzie rozwijane i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zarówno potencjalnych korzyści, jak i ryzyka. Taka inicjatywa wymaga jednak wspólnych wysiłków na wielu płaszczyznach, od technologicznych po etyczne, i wskazuje na konieczność międzynarodowego dialogu i porozumienia.

OpenAI – pionier i uczestnik globalnej dyskusji

Sukcesy i wyzwania OpenAI, w tym kontrowersje związane z prawami autorskimi czy inwestycje Microsoftu, są częścią szerszej narracji o roli liderów technologicznych w kształtowaniu przyszłości AI. Altman, będąc na czele jednego z najbardziej wpływowych startupów w dziedzinie AI, zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie ta pozycja. Jednocześnie jego wezwania do dyskusji i międzynarodowej współpracy podkreślają, że żaden pojedynczy podmiot nie powinien decydować o przyszłości AI.

- Advertisement -

Edukacja i przyszłość AI

Altman zauważył również, że AI jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, porównując obecną technologię do “pierwszego telefonu komórkowego z czarno-białym ekranem”. To przypomnienie, że mamy przed sobą długą drogę pełną innowacji, ale również wyzwań. Edukacja odgrywa tu kluczową rolę, zarówno w przygotowaniu przyszłych pokoleń do świata, w którym AI będzie wszechobecne, jak i w zapewnieniu, że technologia ta będzie rozwijana i wykorzystywana w sposób, który służy dobru wspólnemu.

Udostępnij
- REKLAMA -