Ad image

Sztuczna inteligencja, czyli nowa rewolucja przemysłowa na horyzoncie

Sztuczna inteligencja, napędzająca obecnie transformację przemysłową i gospodarczą na całym świecie, zyskała centralne miejsce w debacie o przyszłości technologii podczas konferencji SAS Innovate w Warszawie.

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit

Sztuczna inteligencja (AI) nie tylko przyciąga uwagę naukowców i technologów, ale także staje się istotnym elementem w transformacji gospodarki i społeczeństwa na całym świecie. Podobnie jak wynalezienie maszyny parowej, komputera czy Internetu, AI ma potencjał, aby na nowo zdefiniować zasady gry w niemal każdej dziedzinie życia. Jej rosnąca autonomiczność i zdolność do skalowania sprawiają, że firmy z różnych sektorów od produkcji po edukację mogą rewolucjonizować swoje operacje i wprowadzać nowe modele biznesowe. Jednak wraz z tymi możliwościami pojawiają się również istotne wyzwania, które wymagają wyważonych i odpowiedzialnych rozwiązań.

Podczas dwudniowej konferencji SAS Innovate w Warszawie eksperci z różnych branż rozmawiali o przyszłości tej technologii. W centrum uwagi znalazła się generatywna sztuczna inteligencja (GenAI), która staje się coraz bardziej dostępna i powszechniejsza w wykorzystaniu przez różne organizacje.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez SAS, aż 48% przedsiębiorstw w Polsce już teraz korzysta z generatywnej AI, a kolejne 46% planuje jej wdrożenie w najbliższych latach. Oznacza to, że niemal każdy sektor polskiej gospodarki przygotowuje się na zmiany, jakie niesie ze sobą ta technologia. Co więcej, 89% przedsiębiorstw korzystających z AI planuje dalsze inwestycje w tym obszarze, co podkreśla rosnące zaufanie i oczekiwania wobec AI.

GenAI – klucz do nowych możliwości

Generatywna AI, wykorzystując zaawansowane modele językowe i algorytmy, może znacząco podnieść produktywność i efektywność procesów biznesowych. Platformy takie jak SAS Viya integrują modele GenAI z istniejącymi systemami biznesowymi, umożliwiając firmom wykorzystanie ich w kompleksowych przypadkach użycia. Dzięki temu, organizacje mogą łatwiej przetwarzać duże zbiory danych, obniżać koszty operacyjne i szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

SAS wprowadza również innowacje w zakresie sztucznych danych, takie jak SAS Data Maker, który generuje syntetyczne dane o wysokiej jakości. Te dane mogą być wykorzystywane do treningu modeli AI bez ryzyka naruszenia prywatności, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących wymagań regulacyjnych.

Jednym z kluczowych wyzwań związanych z rozwojem AI jest zapewnienie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tej technologii. Organizacje muszą sprostać nie tylko technologicznym, ale i regulacyjnym wymaganiom. Nowe przepisy, takie jak AI Act przyjęty przez Radę Unii Europejskiej, nakładają na firmy obowiązek pełnego zrozumienia i monitorowania działania ich modeli AI.

SAS promuje odpowiedzialne wykorzystanie AI poprzez wprowadzenie tzw. „kart modeli”, które dokumentują takie aspekty jak dokładność, uczciwość, dryf oraz przeznaczenie modelu. To narzędzie ma na celu zwiększenie transparentności i zaufania do systemów AI, co jest niezbędne w procesie ich integracji z codziennymi operacjami biznesowymi.

AI w polskiej gospodarce

W Polsce, adaptacja AI przebiega dynamicznie, a lokalne przedsiębiorstwa intensywnie inwestują w te technologie, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i zdolność do innowacji. Jak pokazuje raport SAS, polskie firmy widzą w AI narzędzie do poprawy wydajności, oszczędności czasu oraz zarządzania ryzykiem i zgodnością z regulacjami.

Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał AI, przedsiębiorstwa muszą także stawić czoła wyzwaniom związanym z niedoborem specjalistów i szybkim tempem zmian technologicznych. Inicjatywy takie jak SAS Viya Workbench, które oferują samoobsługowe środowisko do analizy danych i tworzenia modeli, mogą być kluczem do przezwyciężenia tych trudności.

Sztuczna inteligencja przynosi liczne korzyści dla biznesu i społeczeństwa – od przyspieszenia badań medycznych po wsparcie w zarządzaniu ryzykiem i optymalizacji procesów. Jednocześnie, jej rozwój musi być odpowiedzialny i uwzględniać aspekty etyczne i regulacyjne.

Jak zauważył Thomas Roehm, Vice President of Marketing w SAS, „Firmy, które uczą się szybciej, wygrywają. My jesteśmy natomiast po to, aby im w tym pomóc”. To podkreśla znaczenie współpracy i odpowiedzialnego podejścia do implementacji AI, które może stać się fundamentem kolejnej wielkiej rewolucji przemysłowej.

AI ma potencjał, aby zrewolucjonizować naszą rzeczywistość na wiele sposobów. Jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, potrzebujemy nie tylko zaawansowanych technologii, ale także przemyślanych regulacji i odpowiedzialnego podejścia. Tylko wtedy sztuczna inteligencja może stać się siłą napędową dla lepszego i bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *