Sztuczna inteligencja – dlaczego USA i UE inaczej traktują AI?

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
5 min

Regulacje, z którymi wiąże się sztuczna inteligencja (AI) od dłuższego czasu są przedmiotem gorących dyskusji na obu stronach Atlantyku. Różnice w podejściu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej do regulacji AI nie są nowością, ale ostatnie ostrzeżenie USA wobec UE rzuca światło na głębsze rozbieżności wizji i podejścia do tej przełomowej technologii.

Zgodnie z wcześniej nieujawnionymi dokumentami, Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie, że proponowane przez Unię Europejską prawo regulujące AI faworyzuje duże korporacje kosztem mniejszych graczy na rynku. Te obawy mają swoje odzwierciedlenie w analizie USA, która krytycznie ocenia zasady dotyczące generatywnej AI zawarte w wersji parlamentarnej ustawy o AI, wskazując na ich nieprecyzyjność i potencjalne negatywne konsekwencje.

Regulacje dla regulacji

USA podkreśla, że europejskie regulacje mogą hamować innowacyjność, spowalniać wzrost wydajności, a nawet prowadzić do przenoszenia miejsc pracy i inwestycji poza granice Unii. W zasadzie, Waszyngton opowiada się za podejściem bardziej skupionym na ryzyku związanym z użyciem modeli AI, niż na samym procesie ich opracowywania.

To, co uderza w tej debacie, to jasny kontrast między amerykańską a europejską filozofią regulacyjną. Stany Zjednoczone, z ich liberalnym podejściem do rynku i skłonnością do pozostawienia większej swobody przedsiębiorstwom, zdają się być bardziej zaniepokojone nadmiernymi regulacjami, które mogłyby stłumić innowacje i konkurencyjność. Tymczasem UE, ze swoją tradycją silniejszej ochrony konsumentów i większego sceptycyzmu wobec technologii, wydaje się kierować bardziej na przejrzystość i odpowiedzialność w rozwoju AI.

- Advertisement -

To podejście UE do AI odzwierciedla głębsze wartości społeczne i polityczne, które często akcentują ostrożność i chęć zapewnienia, że nowe technologie działają na korzyść ogółu, nie tylko gospodarczą elity. Wymóg większej przejrzystości w zakresie materiałów źródłowych wykorzystywanych do szkolenia dużych modeli językowych, jest przykładem tego typu podejścia, które może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki.

Sztuczna inteligencja to tylko kropla w morzu regulacyjnych zapędów UE

Nie można jednak ignorować ostrzeżenia płynącego z analizy USA, która podkreśla potencjalne zagrożenia dla innowacyjności i konkurencyjności. Przykłady z historii pokazują, że rygorystyczne regulacje często prowadziły do zahamowania postępu w niektórych branżach.

Jednakże, zarówno USA, jak i UE zdają się zgadzać co do jednego – potrzeby dialogu i współpracy. Jak zauważył Aaron Cooper z BSA The Software Alliance, kluczowe jest, aby obie strony angażowały się w konstruktywną rozmowę na temat celów polityki dotyczącej AI.

W przyszłości, zarówno USA, jak i UE będą musiały znaleźć wspólny grunt, aby skutecznie kształtować rozwój sztucznej inteligencji w sposób, który chroni mniejsze przedsiębiorstwa, promuje innowacje i równocześnie zapewnia ochronę i przejrzystość, jakiej oczekują obywatele. Wszakże wyważenie korzyści i ryzyk związanych z AI będzie kluczowe dla utrzymania zaufania społecznego i stabilności gospodarczej.

Przyszłość w rękach współpracy

To dynamiczne napięcie między innowacją a regulacją wymaga więc nie tylko zbalansowanego podejścia w ramach jednej jurysdykcji, ale również międzynarodowej harmonizacji. Zważywszy, że technologia AI nie zna granic, jej wpływ jest globalny – co implikuje, że regulacje wprowadzone w jednym regionie mogą mieć dalekosiężne skutki na całym świecie.

Dlatego też komunikacja i współpraca transatlantycka stanowią o sile przyszłych regulacji. Komentarze Departamentu Stanu USA, zaoferowane europejskim odpowiednikom, mogą być krokiem w stronę takiej współpracy, choć pozostaje pytanie, czy i jak UE weźmie pod uwagę te uwagi.

Kluczowe jest zrozumienie, że AI nie jest jednorodną technologią, a złożonym zbiorem narzędzi z różnymi zastosowaniami i różnym poziomem ryzyka. To wymaga od regulatorów zarówno w USA, jak i w UE, bycia na bieżąco z najnowszymi postępami w tej dziedzinie oraz adaptacji regulacji, które są na tyle elastyczne, by wspierać innowacje, jednocześnie chroniąc przed niepożądanymi skutkami.

Czas pokaże, czy rozbieżności w regulacji AI między USA a UE mogą prowadzić do technologicznej fragmentacji, czy też te dwa potęgi znajdą sposób na koordynację i współpracę, która pozwoli na bezpieczny i sprawiedliwy rozwój sztucznej inteligencji. Jedno jest pewne – w miarę jak AI staje się coraz bardziej integralną częścią naszego życia, potrzeba globalnego konsensusu w tej dziedzinie staje się coraz bardziej paląca.

Udostępnij
- REKLAMA -