[the_ad_group id="105318"]

„Technologia jest centrum rywalizacji geopolitycznej” – UE będzie lepiej chronić rodzimą technologię przed szpiegostwem

W obliczu rosnących zagrożeń związanych z zagranicznym szpiegostwem, Unia Europejska postanowiła podjąć zdecydowane kroki w celu lepszej ochrony swoich najnowocześniejszych technologii. W środowisku, w którym technologia staje się głównym polem rywalizacji geopolitycznej, UE dąży do bycia nie tylko obserwatorem, ale aktywnym uczestnikiem tej globalnej gry.

[the_ad_group id="105318"]

„Technologia jest centrum rywalizacji geopolitycznej” – UE będzie lepiej chronić rodzimą technologię przed szpiegostwem

W obliczu rosnących zagrożeń związanych z zagranicznym szpiegostwem, Unia Europejska postanowiła podjąć zdecydowane kroki w celu lepszej ochrony swoich najnowocześniejszych technologii. W środowisku, w którym technologia staje się głównym polem rywalizacji geopolitycznej, UE dąży do bycia nie tylko obserwatorem, ale aktywnym uczestnikiem tej globalnej gry.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Vera Jourova, podkreśliła, że „Technologia jest obecnie w centrum rywalizacji geopolitycznej, a UE chce być graczem, a nie placem zabaw”. To silne oświadczenie podkreśla determinację Unii w dążeniu do technologicznej niezależności.

Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do natychmiastowego przeprowadzenia ocen ryzyka dla swoich najbardziej wrażliwych gałęzi przemysłu. Wśród nich znajdują się takie sektory jak zaawansowane półprzewodniki, sztuczna inteligencja, technologie kwantowe oraz biotechnologia. Te obszary uznano za najbardziej narażone na ryzyko związane z bezpieczeństwem technologii i potencjalnym wyciekiem technologii.

Technologia celem szpiegów? Jeden kraj w centrum uwagi

Chociaż Komisja Europejska nie wskazała bezpośrednio żadnego kraju jako potencjalnego zagrożenia, nie można ignorować rosnącej obecności Chin na światowej scenie technologicznej. Jourova podkreśliła, że „Chiny rzeczywiście są wielkim słoniem w ujęciu ogólnym, ale w naszej rekomendacji, jesteśmy agnostykiem kraju”. Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton, dodał, że chociaż Chiny są ważnym graczem, UE musi być ostrożna w stosunkach z wszystkimi krajami, w tym nawet z tymi, którzy mają podobne poglądy.

Jednakże, sposób w jaki oceny ryzyka będą przekładane na konkretne środki pozostaje niejasny. To, co jest pewne, to fakt, że UE jest zdecydowana w dążeniu do lepszej ochrony swoich technologii i ważnych sektorów gospodarki przed nadmierną ingerencją.

Skomplikowana relacja

W kontekście globalnym, relacje UE z Chinami są skomplikowane. Pomimo fundamentalnych różnic w zakresie praw człowieka i zaangażowania państwa w gospodarkę, UE zdaje sobie sprawę, że nie ma opcji na pełne oddzielenie stosunków z takim supermocarstwem. Dlatego też Unia skupia się na ograniczaniu ryzyka i lepszej ochronie swoich kluczowych sektorów.

Decyzja UE o wzmocnieniu ochrony swoich technologii to ważny krok w kierunku samodzielności technologicznej. W erze, w której technologia odgrywa kluczową rolę w rywalizacji geopolitycznej, takie działania są nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów