Vectra AI rozszerza wsparcie dla Amazon Security Lake

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 3 min
3 min

Profesjonaliści odpowiedzialni za bezpieczeństwo zyskują większe możliwości obrony dzięki dostępowi do technologii Attack Signal Intelligence opartej na sztucznej inteligencji. Jak ogłosiły Vectra AI i Amazon Web Services, usługa ​​Vectra Cloud Detection and Response współpracuje z Amazon Security Lake z (AWS).

Wsparcie Vectra AI, jako AWS Security Competency Partner dla Amazon Security Lake stanowi wiąże się z następującymi korzyściami dla organizacji:

·      Dostęp do opartej na sztucznej inteligencji technologii Security Signal Intelligence™ firmy Vectra, dla klientów na całym świecie korzystających z usługi Amazon Security Lake.

·      Uproszczenie natywnego wsparcia z platformy Vectra do Amazon Security Lake.

·      Konsolidacja źródeł danych w celu umożliwienia zespołom ds. bezpieczeństwa dostępu

– Największym wyzwaniem, przed którym stoją dziś klienci, jest brak wystarczających informacji. Wraz z rosnącą skalą i intensywnością cyberataków klienci potrzebują najlepszych w swojej klasie rozwiązań ekosystemowych, które pozwalają uprościć procesy bezpieczeństwa i skoncentrować się na rzeczywistych zagrożeniach i rozszerzyć zasięg podglądu w globalnych sieciach. Cieszymy się, że możemy współpracować z AWS w celu sprostania tym wyzwaniom i dostarczenia rozwiązań, które w krótkim czasie przynoszą korzyści – powiedział Sachin Saranathan, dyrektor ds. chmury i sojuszy technologicznych w firmie Vectra.

– Amazon Security Lake centralizuje dane bezpieczeństwa organizacji ze źródeł chmurowych i lokalnych w specjalnie zbudowanym jeziorze danych należącym do klienta. Vectra Security Findings w Amazon Security Lake pomoże klientom zoptymalizować zbieranie danych z dzienników bezpieczeństwa i uprości ich udostępnianie w celu rozwiązania różnych przypadków użycia dot. zabezpieczeń, takich jak wykrywanie zagrożeń, badanie i reagowanie na incydenty – powiedział Rod Wallace, dyrektor generalny Amazon Security Lake.

Amazon Security Lake automatycznie centralizuje dane dotyczące bezpieczeństwa organizacji ze źródeł chmurowych, lokalnych i niestandardowych zdefiniowanych przez klienta w specjalnie skonfigurowanym jeziorze danych przechowywanym na koncie klienta. Security Lake zmniejsza złożoność i koszty ponoszone przez klientów w zakresie zapewnienia dostępności danych pochodzących z różnych rozwiązań zabezpieczających w celu radzenia sobie z różnymi przypadków użycia w zakresie zabezpieczeń, takich jak wykrywanie zagrożeń, analiza ich źródeł i reagowanie na incydenty. Security Lake to jedno z wielu rozwiązań, które obsługuje Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF), otwarty standard branżowy, ułatwiający normalizację i konsolidację danych dot. bezpieczeństwa z AWS i dziesiątek innych źródeł odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach.

Dzięki Security Lake klienci mogą korzystać z wybranych przez siebie rozwiązań zabezpieczających i analitycznych, aby przeszukiwać dane w miejscu ich przechowywania lub pobierać dane zgodne z OCSF w celu zbadania dalszych przypadków użycia. Security Lake pomaga klientom usprawnić przechowywanie danych z dzienników bezpieczeństwa poprzez optymalizację partycjonowania danych w celu poprawy wydajności i redukcji kosztów. Teraz analitycy i inżynierowie mogą łatwo tworzyć i wykorzystywać scentralizowane jezioro danych dot. bezpieczeństwa w celu poprawy ochrony aplikacji i danych. Dane zebrane przez Attack Signal Intelligence od Vectry – jedne z najprecyzyjniejszych dostępnych w branży – będą teraz dostępne w Amazon Security Lake.


Źródło: vectra.ai

Udostępnij
2 Comments

Dodaj komentarz