W SSK nastąpią zmiany?

Udostępnij

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, przeanalizuje w najbliższych tygodniach wariantowe opcje strategiczne. Emitent rozważa połączenie z innym podmiotem, stworzenie Grupy Kapitałowej lub budowę i rozwój działu systemów multimedialnych.

SSK S.A. poinformowała, że w wyniku oceny aktualnej sytuacji Spółki oraz analizy trendów i perspektyw rozwoju rynku IT, Zarząd podjął w porozumieniu z głównymi akcjonariuszami decyzję o przeanalizowaniu w najbliższych kilku tygodniach wariantowych opcji strategicznych dla Emitenta. Jedną z nich jest dokapitalizowanie Spółki poprzez prywatną emisję akcji celem budowy i rozwoju działu systemów multimedialnych, w tym m.in. systemów AR (ang. augmented reality). Emitent rozważa także połączenie z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności Spółki do nowo powołanego podmiotu. Kolejną opcją jest stworzenie grupy kapitałowej z Emitentem jako podmiotem dominującym i wydzielenie dotychczasowej działalności w obszarze IT do podmiotu zależnego.

Podjęliśmy decyzję o analizie możliwości rozwoju Spółki, ponieważ chcemy wybrać jak najlepszy kierunek dalszego rozwoju. Widzimy kilka potencjalnych możliwości i w najbliższych tygodniach będziemy przeprowadzali niezbędne analizy. Otoczenie rynkowe i trendy w branży IT uległy istotnym zmianom w ostatnich latach, dlatego musimy określić naszą strategię rozwoju na kolejne lata. Jestem przekonany, że wybór odpowiedniej ścieżki rozwoju pozwoli optymalnie wykorzystać naszą obecność na rynku publicznym do budowania wzrostu wartości Spółki. – ocenia Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Zarząd Spółki zaznacza, iż obecnie żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przewidywalnej przyszłości. Niemniej jednak w ocenie Zarządu SSK S.A. podjęcie działań mających na celu ewentualny wybór wskazanych opcji strategicznych może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu.

Po trzech kwartałach 2019 r. Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2.290 tys. zł, osiągając przy tym zysk EBITDA w wysokości 94 tys. zł. W sierpniu br. Emitent poinformował o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA przez notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. Po przeprowadzonych transakcjach podmiot ten posiada 209.000 szt. akcji SSK S.A. stanowiących 5,06% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Jest to tym samym drugi inwestor finansowy, który pojawił się w akcjonariacie Spółki. Pierwszym z nich był fundusz kapitałowy ABS Investment, który ujawnił się w akcjonariacie SSK S.A. w lipcu 2017 r.

Zobacz

Spadki w e-commerce – Długofalowy trend czy wyjątek od reguły?

Sektor e-commerce na przestrzeni ostatnich dwóch lat radził sobie...

Nowe przepisy pozwolą rozliczyć prywatne elektryki wykorzystywane w celach służbowych

Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, przewiduje projekt ustawy, o którym w poniedziałek poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Polenergia i Modus Energy planują współpracę przy budowie i rozwoju morskiej farmy wiatrowej na Litwie

Polenergia i Modus Energy wnioskują do UOKiK o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, którego działalność będzie obejmowała budowę, rozwój i obsługę morskiej farmy wiatrowej na litewskim obszarze morskim - podał Urząd na stronie internetowej.

Kiedy jest właściwy czas na zgłoszenie upadłości?

W przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o....

Copernicus: lipiec 2022 r. jednym z trzech najcieplejszych lipców w historii pomiarów

W skali globalnej lipiec 2022 r. był jednym z trzech najcieplejszych lipców w historii pomiarów – informuje Serwis Monitorowania Atmosfery Copernicus (C3S) w comiesięcznym biuletynie klimatycznym.

Biolog z UŚ: nie dbamy o wodę w środowisku

Coraz więcej rzek w Polsce wysycha. Nie dbamy o wodę w środowisku. Raczej staramy się jej jak najszybciej pozbyć, podłączając coraz to większe obszary pod kanalizacje deszczowe, uszczelniając powierzchnie w miastach, powodujemy szybkie odprowadzanie wody z miast, ale też coraz częściej z terenów wiejskich - mówi PAP dr hab. Andrzej Woźnica z UŚ.
- Reklama -

REKLAMA