Ad image

Większości firm brakuje jasnej strategii wdrożenia AI

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 7 min

Sztuczna inteligencja (AI) zdążyła już zyskać miano jednej z najbardziej przełomowych innowacji. Jej obecność jest coraz bardziej odczuwalna w różnorodnych sektorach gospodarki, przekształcając tradycyjne metody pracy i otwierając nowe możliwości dla biznesu. Najnowszy raport firmy doradczej McKinsey rzuca światło na aktualny stan adopcji generatywnej sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach na całym świecie, ukazując zarówno wzrost zainteresowania, jak i wykorzystania tej technologii. W ciągu zaledwie ostatniego roku, jak pokazują dane, użycie generatywnej AI w firmach wzrosło z 33% w 2023 roku do 65% w 2024 roku. Ten dynamiczny rozwój świadczy o rosnącej świadomości korporacji co do potencjalnych korzyści płynących z wdrożenia nowoczesnych rozwiązań opartych na AI. Jednak, jak zauważa McKinsey, chociaż firmy coraz chętniej sięgają po te nowoczesne narzędzia, to wciąż wielu liderom brakuje jasnej strategii i mapy drogowej, które pozwoliłyby na pełne i efektywne wdrożenie sztucznej inteligencji w struktury ich organizacji.

Rozwój technologii AI w świecie biznesu nabrał tempa, ale nowy raport McKinsey ujawnia, że wiele firm nadal zmaga się z określeniem klarownego kierunku w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Z przeprowadzonej globalnej ankiety, która objęła 1363 organizacje, wynika, że aż 878 z nich regularnie korzysta już z generatywnej sztucznej inteligencji w co najmniej jednym obszarze swojej działalności. To znaczący wzrost zainteresowania i implementacji AI, który jednak nie zawsze idzie w parze z odpowiednim przygotowaniem strategicznym.

Najnowsze dane pokazują, że tylko jedna czwarta badanych firm posiada kompleksową strategię wdrażania generatywnej AI. Pozostałe trzy czwarte nie mają jasno wytyczonej mapy drogowej, co może prowadzić do suboptymalnego wykorzystania potencjału tej technologii. Wynika to częściowo z tego, że tylko nieco ponad 37% starszych liderów ma pełne zrozumienie, jak sztuczna inteligencja może przynosić korzyści ich organizacjom. Tym samym, brak głębokiej wiedzy i zrozumienia wśród wyższego kierownictwa staje się poważną barierą w pełnym i efektywnym wykorzystaniu AI.

Wiodące firmy, które odnoszą największe sukcesy w integracji AI, często dzielą się wspólnymi cechami, takimi jak wyraźne linie odpowiedzialności za projekty AI, zaawansowane procesy testowania i walidacji oraz rozbudowane strategie monitorowania efektywności i wyników. Te organizacje wyznaczają standardy, które mogą służyć jako model dla innych firm starających się nadążyć za tempem zmian wprowadzanych przez nowoczesne technologie.

Raport McKinsey stanowi cenny wkład w zrozumienie tego, jak firmy na całym świecie adaptują się do wyzwań i możliwości, jakie niesie za sobą era sztucznej inteligencji. Podkreśla również pilną potrzebę rozwijania kompetencji zarządczych i technologicznych, które są niezbędne do skutecznego wykorzystania tej przełomowej technologii.

Wyzwania i bariery

Mimo rosnącego entuzjazmu dla generatywnej sztucznej inteligencji, firmy na całym świecie napotykają liczne wyzwania na drodze do jej pełnej integracji. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez McKinsey, kluczowym problemem jest brak dojrzałych procesów testowania i walidacji, a także odpowiednich metod monitorowania wyników generowanych przez AI. To sprawia, że wiele organizacji boryka się z niepewnością co do rzeczywistej wartości i skuteczności wdrożonych rozwiązań AI.

Dodatkowo, raport podkreśla znaczący deficyt w zakresie rozwoju umiejętności zarządczych i technicznych potrzebnych do skutecznego zarządzania projektami AI. Niepokojący jest także fakt, że mniejszość starszych liderów firm – mniej niż 40% respondentów – rozumie, w jaki sposób technologia ta może przyczynić się do tworzenia wartości dla ich biznesu. Taki brak zrozumienia na wysokim szczeblu kierowniczym może znacznie ograniczać możliwości rozwoju i innowacji, jakie oferuje AI.

Innym istotnym wyzwaniem jest zbyt mała liczba organizacji posiadających jasno określone metody mierzenia i śledzenia wpływu projektów opartych na AI. Raport wskazuje, że jedynie około 10% niewiodących organizacji monitoruje kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla swoich inicjatyw AI. To stanowi poważną przeszkodę w ocenie skuteczności i optymalizacji procesów, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.

Te wyzwania rzucają światło na to, jak wiele pracy jeszcze przed firmami, które chcą nie tylko wdrażać AI, ale robić to w sposób przemyślany i zorientowany na długofalowe korzyści. Potrzeba silnego przywództwa, jasnych strategii i przemyślanych inwestycji w rozwój kompetencji, aby generatywna sztuczna inteligencja stała się prawdziwym motorem wzrostu i innowacji w biznesie.

Korzyści z zastosowania AI

W miarę jak firmy na całym świecie coraz śmielej wkraczają w erę sztucznej inteligencji (AI), zaczynają odczuwać konkretne korzyści z jej implementacji. Najnowszy raport McKinsey wyraźnie podkreśla, jak obszary takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), łańcuch dostaw i zarządzanie zapasami zyskują na zastosowaniu generatywnej AI.

W dziale HR, gdzie generatywna AI zaczyna odgrywać kluczową rolę, firmy doświadczają znaczących oszczędności kosztów. Automatyzacja procesów rekrutacyjnych, personalizacja szkoleń dla pracowników oraz ulepszone systemy zarządzania talentami to tylko niektóre z przykładów, gdzie AI przynosi wymierne korzyści. Efektywność tych rozwiązań nie tylko obniża koszty operacyjne, ale także zwiększa satysfakcję i zaangażowanie pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki całej organizacji.

W obszarze łańcucha dostaw, generatywna AI pomaga firmom w precyzyjnym prognozowaniu zapotrzebowania, optymalizacji zapasów i zarządzaniu ryzykiem. Dzięki zdolnościom predykcyjnym, które oferuje AI, organizacje mogą znacznie zredukować marnotrawstwo i koszty związane z nadmiernym magazynowaniem lub brakami w dostawach. Raport McKinsey wskazuje, że firmy, które wdrożyły AI w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zgłaszają nie tylko obniżkę kosztów, ale również wzrost przychodów dzięki bardziej efektywnej logistyce i lepszemu zadowoleniu klientów.

Ponadto, zastosowanie AI w zarządzaniu zapasami umożliwia firmom bardziej dynamiczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Automatyzacja procesów inwentaryzacyjnych i lepsze zarządzanie zasobami przekłada się na szybsze dostosowywanie się do potrzeb rynku i klientów, co jest kluczowe w szybko zmieniających się sektorach.

Jak wyraźnie widać z najnowszego raportu McKinsey, era sztucznej inteligencji (AI) jest już nie tyle przyszłością, ile rzeczywistością, z którą firmy muszą się zmierzyć tu i teraz. Generatywna AI, choć obecna w coraz większej liczbie sektorów i dziedzin, nadal stawia przed liderami biznesowymi szereg wyzwań zarówno strategicznych, jak i operacyjnych.

W obliczu tych wyzwań, kluczowe jest, aby firmy nie tylko przyjmowały AI jako technologiczną nowinkę, ale jako integralny element strategii rozwoju. Ważne jest, aby liderzy biznesowi rozumieli nie tylko technologiczne aspekty AI, ale przede wszystkim jej potencjalny wpływ na wartość biznesową i konkurencyjność firmy. To zrozumienie jest niezbędne do skutecznego wdrażania i zarządzania technologią w dłuższej perspektywie.