Zarządzanie tożsamością i dostępem – OVHcloud z nową usługą

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit

Firma OVHcloud wprowadza zaawansowaną usługę bezpieczeństwa, ułatwiającą zarządzanie tożsamością i dostępem (Identity and Access Management, IAM). Usługa zostanie udostępniona wszystkim klientom firmy bez dodatkowych opłat od 25 października.

Zarządzanie tożsamością w chmurze – nowa propozycja od OVHcloud

Usługa OVHcloud Identity and Access Management jest dostępna poprzez scentralizowany interfejs użytkownika bezpośrednio z poziomu panelu sterowania OVHcloud oraz poprzez interfejs programowania aplikacji OVHcloud. Umożliwia szczegółowe zarządzanie uprawnieniami bezpieczeństwa oraz pełną kontrolę nad dostępem do cyfrowych zasobów przedsiębiorstwa.

Usługa OVHcloud IAM, dostępna w rozwiązaniach Public Cloud, Hosted Private Cloud i Webcloud, w tym w dedykowanym hostingu, pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa, zapobiegając atakom z użyciem złośliwego oprogramowania, zwiększa poziom zgodności i efektywności zespołów IT oraz udoskonala funkcjonowanie operacji logowania użytkowników.

Rozwiązanie OVHcloud IAM z Identity Federation pozwala klientom na łączenie się z wybranym przez nich katalogiem firmowym (za pomocą logowania jednokrotnego – SSO).

Szczegółowe zarządzanie regułami zabezpieczeń obejmujące wszystkie produkty z oferty OVHcloud umożliwia łatwiejsze niż dotychczas tworzenie grup użytkowników, ustalanie minimalnej liczby przyznawanych domyślnie zezwoleń oraz korzystanie z tokenów OAuth2 w regułach IAM i uwierzytelnianie poprzez interfejs programowania aplikacji OVHcloud.

Automatyzacja wdrożeń OVHcloud

Funkcje IAM są również obsługiwane przez dostawcę Terraform OVHcloud, dzięki czemu zespoły IT mogą w pełni zautomatyzować swoje wdrożenia OVHcloud. Funkcje takie jak audyty i dzienniki pozwalają na śledzenie dostępu w celu zapewnienia zgodności z przepisami i standardami związanymi z ochroną danych i bezpieczeństwem.

– Dbamy o naszych klientów i nieprzerwanie dodajemy do usługi Identity and Access Management nowe funkcje. Po wdrożeniu zarządzania tożsamością federacyjną w rozwiązaniach IaaS, z dumą wprowadzamy teraz szczegółowe zarządzanie regułami zabezpieczeń w naszych zaufanych usługach chmurowych. Dla naszych klientów jest to kluczowe udogodnienie, oferujące im najbardziej zaawansowane funkcjepodsumowuje Thierry Souche, dyrektor ds. technologii w OVHcloud.

Nowe rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z innymi usługami OVHcloud i dostępne we wszystkich rozwiązaniach w ofercie produktów firmy.

Dostępność

Funkcja OVHcloud Identity and Access Management jest już dostępna w wersji beta i zostanie udostępniona wszystkim klientom firmy na całym świecie nieodpłatnie od 25 października.