Zbliża się XXVII Forum Teleinformatyki, tym razem pod hasłem „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy”

- Reklama -

Dziś nikt już nie ma najmniejszych wątpliwości, że sprawne funkcjonowanie naszego państwa, a także całej gospodarki możliwe jest dzięki sprawnej realizacji cyfrowej transformacji wszelkich procesów wewnętrznych państwa oraz usług
dla obywateli, w szczególności umożliwienie realizowania ich w sposób zdalny.

Tegoroczne, prowadzone już po raz drugi wirtualnie, obrady Forum Teleinformatyki poświęcone będą doświadczeniom z ponad półtorarocznej transformacji państwa i gospodarki ze szczególnym naciskiem na konstruktywne wyciągnięcie wniosków z porażek i wskazanie, jak minimalizować ryzyko ich występowania.

Program obejmuje 7 sesji tematycznych i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny pt. „Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy – analiza, wnioski”

Niesłabnąca ani na chwilę dynamika wydarzeń od ostatniego Forum w dużym stopniu wpływa na kształtujący się nadal program Forum i treść wystąpień. Przeniesienie obrad w sferę wirtualną pozwoliło organizatorom na większą elastyczność w budowaniu programu i wydłużenie czasu na ostateczne jego domknięcie, tak by był zgodny z aktualną sytuacją rynkową.

Forum tradycyjnie gromadzi najlepszych specjalistów i praktyków zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. Co ciekawe, drastycznie ograniczona – przez obrady online – możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów oraz udziału w dyskusjach na Forum w niewielkim stopniu wpłynęła na zmniejszenie się liczby uczestników, jak i na ich strukturę zawodową. W pierwszym w historii Forum online uczestniczyły 373 osoby. 44% z nich stanowili przedstawiciele kadry zarządzającej i informatycznej administracji rządowej oraz samorządowej, 22% środowisk naukowych, 10% przedstawiciele firm informatycznych i biznesu, 11% z sektora ubezpieczeń i 13% innych.

Ramowy program XXVII Forum

23 września
Uroczyste otwarcie z wręczeniem Nagrody „Złoty Herold I stopnia” i Nagrody im. Marka Cara.
Sesja 1 – Forum zaproszonych gości – zaplanowano dwa wystąpienia eksperckie.
Sesja 2 – Infrastruktura informacyjna państwa – kluczowe projekty wobec pandemii – wystąpienia z wybranych instytucji, które zaprezentują interesujące i działające systemy informatyczne stworzone w związku z pandemią.
Sesja 3 – Forum Nowych Idei „Odporność cyfrowa systemów informacyjnych. SMART –
cyfrowa szczepionka” – przedstawienie problematyki, jak wykorzystać internet rzeczy, zaawansowaną analitykę, i dane dla zwiększania odporności krytycznych procesów w gospodarce na globalne zagrożenia, takie jak lockdown. Sesja przygotowana i prowadzona przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.
Sesja 4 – Bezpieczeństwo procesów informacyjnych – sesja przygotowana i prowadzona przez NASK oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Sesja 5 – Forum administracji terenowej.
Sesja 6 – Kocioł dyskusyjny pt. „Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy – analiza, wnioski”.
24 września
Sesja 7 – Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesja pod Patronatem Honorowym i dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Na Forum zostaną wręczone nagrody: im. Marka Cara, Złotego Herolda i Złoty wykład.

Honorowymi Patronami XXVII Forum są: Narodowy Bank Polski, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Patronami medialnymi są: BrandsIT.pl, CyberDefence24 i ITWIZ.pl.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

- Reklama -

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -