Znamy laureatów XXIV Forum Teleinformatyki

Podobne tematy

Asseco wdrożyło cyfrowy proces podpisywania umów w Echo Investment

Spotkanie z doradcą klienta online, spacer po inwestycji odwzorowanej w wirtualnej rzeczywistości, wybór mieszkania, negocjacje zapisów umowy rezerwacyjnej w...

baramundi Management Suite dla bezpiecznej infrastruktury IT

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoich pracowników w czasie kryzysu związanego z koronawirusem, firmy i organizacje stoją przed wyzwaniem jak najszybszego...

Orlen przekazuje 60 mln na walkę z koronawirusem

PKN ORLEN kupił 7 milionów maseczek chroniących przed zakażeniem koronawirusem. Pierwsza partia ok. 1,6 mln sztuk zostanie przekazana Agencji...

Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat (pełny skład Kapituły i regulamin Nagrody: www.forumti.pl)

Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Laureaci. W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej, siedemnastej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

  • Krzysztof Mączewski, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego. Twórca i współautor publikacji dotyczących systemów teleinformatycznych, katastru nieruchomości, problematyki informacji przestrzennej, e-administracji oraz praw autorskich. Koordynator projektów partnerskich związanych z wdrożeniem nawigacji satelitarnej, z wdrażaniem idei społeczeństwa informacyjnego, tworzeniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, Baz Wiedzy o Mazowszu oraz Wrót Mazowsza, rozwojem e-administracji w województwie, tworzeniem, modelowaniem i integrowaniem danych przestrzennych, a także wdrażaniem systemowych rozwiązań teleinformatycznych. Członek różnych rad, komisji i zespołów związanych z rozwojem i popularyzacją usług cyfrowych. Wykładowca akademicki. Więcej: http://bit.ly/2DpySr1

Nagrodę przyznano m.in. za:

– utrzymywanie stabilnych, twórczych relacji z ponad 300 partnerami samorządowymi, wspierającymi realizację projektów informatycznych dla województwa mazowieckiego oraz wieloletnią działalność, popularyzującą wiedzę i rozwiązania teleinformatyczne, zwłaszcza z dziedziny geodezji i kartografii, w tym między innymi na Forum Teleinformatyki;

– kierowanie projektami „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

  • Dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Docent w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej kariera naukowa i zawodowa jest związana z uczelnią. Jest autorką licznych publikacji dotyczących systemów informatycznych dla środowiska akademickiego, pod jej opieką powstało prawie 200 prac magisterskich. Przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana ds. informatyzacji i organizacji Wydziału MIM, a od 2005 roku do dnia dzisiejszego zasiada w senacie UW. Od roku 1999 bez przerwy kieruje projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), który jest własnością MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji) – konsorcjum polskich uczelni, działającego na zasadach non-profit. W latach 2011-2015 z ramienia MNiSW pełniła rolę kierownika merytorycznego projektu POLon (zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce). Uczestniczy w wielu europejskich projektach informatycznych skierowanych do środowiska akademickiego. Laureatka InfoStar 2012 w kategorii ‚Rozwiązania Informatyczne’. Więcej: http://bit.ly/2OP7ZOL

Nagrodę przyznano m.in. za:

– wieloletnie kierowanie projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w ramach konsorcjum MUCI uniwersytetów polskich z istotnym włączaniem studentów w proces powstawania i modernizacji tego systemu (prace licencjackie i magisterskie);

– aktywne działanie na polu międzynarodowym odnośnie informatycznego wspomagania wymiany studentów między europejskimi uczelniami (kierowanie projektami Erasmus Without Paper).

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • dr n. med. Michał Nedoszytko – lekarz kardiolog, twórca portalu bartoszmowi.pl
  • Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu i główny projektant Atende Software

Tegorocznym Fundatorem Nagrody jest SAS Institute.
Więcej informacji o laureatach, nominowanych i składzie Kapituły: http://forumti.pl/?page_id=331

Kim był Marek Car? Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem i bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo. Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki w rządzie Premiera Waldemara Pawlaka. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce. Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jedną z pierwszych polskich firm – dostawców usług internetowych (ISP) – Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży teleinformatycznej. Od 24 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym świadczenie usług dla obywateli przez administrację publiczną.

Tematem XXIV Forum jest: „System informacyjny państwa i obywatela”.

Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzą: Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXIV Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną administracji terenowej objęli: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, dr Tomasz Nowacki – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Patronem Honorowym sesji Forum Młodych Mistrzów  jest Narodowy Bank Polski. Sesja dofinansowana jest ze środków NBP, który też wspiera tę sesję z funduszu programu edukacji ekonomicznej.

Patronem sesji ubezpieczeniowej jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Patronami medialnymi są: BrandsIT.pl, Computerworld, CyberDefence24, Gazeta Ubezpieczeniowa, ITWIZ.pl, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA i Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Partnerami Forum są: IBM Polska i Microsoft.

Partnerem sesji Forum Nowych Idei jest NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.