Prezes Komputronik: Dzięki strategii i doświadczeniu kończymy rok na plusie

Branża ITPrezes Komputronik: Dzięki strategii i doświadczeniu kończymy rok na plusie

Komputronik w restrukturyzacji opublikował szacunkowe dane finansowe za rok obrotowy 2020/2021. Od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku Grupa Komputronik osiągnęła 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego i 43,3 mln zł EBITDA. W tym czasie przychody Grupy osiągnęły wartość  1 473,9 mln zł przychodów (spadek o 10,6% r/r), jak wynika zw wstępnych danych.

„Spółka szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2020/2021 następujące skonsolidowane, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT):

 • Przychody ze sprzedaży: 1 473,9 mln zł wobec kwoty 1 649,1 mln zł przychodów za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 10,6%),
 • Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 193,9 mln zł,
 • Zysk na działalności gospodarczej: wynik dodatni w kwocie 33,6 mln zł,
 • Zysk operacyjny: wynik dodatni w kwocie 21,7 mln zł,
 • Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni w kwocie 11,9 mln zł,
 • EBITDA: wynik dodatni 43,3 mln zł” – napisano w komunikacie.

„To bardzo dobre wyniki. Mamy świadomość, że niektórzy mogli wątpić, czy uda nam się wyjść z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ale udowodniliśmy, że dzięki obranej strategii i naszemu doświadczeniu potrafimy zakończyć rok finansowy na plusie. Chciałbym podziękować wszystkim partnerom biznesowym i klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Wypracowane wyniki pokazują, że nie będą oni zawiedzeni. Jestem przekonany, że w kolejnych tygodniach będziemy umacniać swoją pozycję i zwiększać udziały w rynku w strategicznych dla firmy kategoriach oraz zawierać nowe kontrakty”mówi prezes zarządu Komputronik Wojciech Buczkowski.

Spółka wskazała w raporcie bieżącym, że dobre wyniki są efektem „dobrej koniunktury rynkowej przede wszystkim w ostatnim kwartale kalendarzowym roku 2020, ale również utrzymującej się w całym okresie sprawozdawczym, co wpłynęło na zwiększenie przychodów i zysku operacyjnego, jak również podjętych działań restrukturyzacyjnych w ramach postępowania sanacyjnego”. Jako czynniki mogące wpłynąć negatywnie na przyszłe wyniki finansowe wskazano niepewność co do utrzymania się koniunktury oraz fakt, że większość działań restrukturyzacyjnych już została podjęta, a kolejne mogą nie mieć tak dużego wpływu na wynik finansowy.

Wynik finansowy Grupy jest tym bardziej zadowalający ze względu na to, że to właśnie w minionym roku spółka ogłosiła rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, co zostało zaznaczone w komunikacie.

W wyniku działań zmierzających do przygotowania sprawozdania finansowego, uległy zmiany pozycje dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego przekazane w raporcie bieżącym RB 16/2021.

„Aktualne wartości tych pozycji, wraz ze wskazaniem czy uległy istotnej zmianie, a jeżeli tak, to ze wskazaniem ich wartości przekazanej w poprzednim raporcie to:

 • Przychody ze sprzedaży: 1 398,6 mln zł wobec kwoty 1 491 mln zł przychodów za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 6,1%), pozycja nie uległa istotnej zmianie w stosunku do przekazanej poprzednio,

 • Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 171,7 mln zł, pozycja nie uległa istotnej zmianie w stosunku do przekazanej poprzednio,

 • Zysk operacyjny: wynik dodatni w kwocie 23,1 mln zł (wcześniej przekazany: 16,3 mln zł),

 • Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni w kwocie 11,6 mln zł (wcześniej przekazany: 12,2 mln zł),

 • EBITDA: wynik dodatni 39,8 mln zł (wcześniej przekazana: 32,8 mln zł)” – napisano w komunikacie.

Raport roczny zostanie przedstawiony 30 czerwca 2021.

Czytaj więcej o Komputronik

O wnioskach z procesu restrukturyzacji, celach spółki i pracy na zaufanie klientów i partnerów mówi Sebastian Pawłowski, Wiceprezes Zarządu Komputronik S.A. w restrukturyzacji w programie W Ogniu Pytań

Sztuczna inteligencja podpowiada: