28 września rusza XXIII Forum Teleinformatyki

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży teleinformatycznej. Od 23 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym świadczenie usług dla obywateli przez administrację publiczną.

Tegoroczny wiodący temat Forum jest kontynuacją ubiegłorocznych obrad, w  których podkreślano potrzebę przezwyciężania bariery oddzielającej infrastrukturę administracji publicznej od infrastruktury informacyjnej szeroko pojętego państwa. Nowoczesne państwo, aby trafnie planować procesy modernizacyjne, musi bowiem sięgać do wytworzonych poza administracją publiczną metod, narzędzi i usług. Powracającymi zagadnieniami w wielu sesjach będą: cyberbezpieczeństwo, w kontekście uchwały Rady Ministrów wprowadzającej „Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”, RODO, czyli rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i rozwiązania chmurowe.

Dwudniowe obrady to: 7 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny.

Forum adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłym roku w Forum uczestniczyło 479 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Forum odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS Warszawa-Miedzeszyn. Szczegółowa agenda i więcej informacji:  www.forumti.pl

Przebieg

Forum otworzą wykłady pani Anny Streżyńskiej – Minister Cyfryzacji, Anny Trzecińskiej – Wiceprezes NBP oraz pana Włodzimierza Marcińskiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego wygłoszone w sesji „Jakość infrastruktury informacyjnej a efektywność funkcjonowania państwa”, wskazującej kierunki, potrzeby i zagrożenia.

Druga sesja pt. „Infrastruktura informacyjna państwa – stan, wyzwania, perspektywy kluczowych projektów” tradycyjnie poświęcona jest omówieniu kluczowych dla funkcjonowania państwa projektów informatycznych realizowanych przez administrację rządową.

Trzecia sesja „Informacyjne systemy ubezpieczeniowe: usługi, architektura, bezpieczeństwo ubezpieczeniowych baz danych” będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz wielowątkowych aspektach funkcjonalnych i architektonicznych systemu ubezpieczeniowych baz danych.

Sesja czwarta „Wspólna infrastruktura państwa – architektura, bezpieczeństwo, technologie” będzie ważnym głosem, dotyczącym kierunków i sposobów rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa w świetle e Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022.

Pierwszy dzień Forum zakończy tradycyjnie „Noc architektów”, czyli prowadzona w warunkach klubowych pogłębiona dyskusja na temat kolejnego fenomenu ostatnich lat, czyli technologii „Łańcucha bloków – blockchain”.

W drugim dniu Forum odbędą się trzy sesje równoległe: Forum młodych mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa – cyfrowa modernizacja Polski”, Forum nowych idei – „Usługi w chmurze, Łańcuchy bloków, Zarządzanie bezpieczeństwem” i Forum poszukującej administracji terenowej – „Złote usługi i dobre praktyki do wzięcia”.

Zwieńczeniem programu Forum będzie tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny „Transformacja infrastruktury informacyjnej państwa – między monopolem państwa a monopolem dostawcy”.

Nowością tegorocznego Forum jest powołanie Komitetu Honorowego Forum, który tworzą: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Patronat i organizacja

Honorowymi Patronami XXIII Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski i prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną Administracji terenowej objęli: Bohdan Paszkowski (Wojewoda Podlaski), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju), Sławomir Mazurek (Dyrektor PIG-PIB).

Patronem sesji ubezpieczeniowej jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Honorowymi Patronami Sesji „Forum Młodych Mistrzów” są: Narodowy Bank Polski i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. NBP wspiera tę sesję z funduszu programu edukacji ekonomicznej.

Partnerami Forum są: Atos i Microsoft.

Patronami medialnymi są: Bankier.pl, Computerworld, serwis CyberDefence24, ITwiz.pl, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA i Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Na Forum, już po raz kolejny zostaną wręczone Nagroda im. Marka Cara i tytuł „Złotego Herolda”, przyznawane za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Lista laureatów z poprzednich lat: www.forumti.pl

Wszyscy Uczestnicy Forum, oprócz materiałów konferencyjnych, otrzymają certyfikat potwierdzający merytoryczny udział w konferencji.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.