Action podał wyniki finansowe za trzeci kwartał. Dystrybutor zaskakuje odpornością

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 2 min
2 min

Grupa Kapitałowa ACTION S.A. wypracowała w trzecim kwartale 2023 r. 640 967 tys. zł przychodów, czyli o 11,07 proc. więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku, marżę brutto na poziomie 8,51 proc. i zysk netto w wysokości 8 134 tys. zł.

Mimo kontynuacji okresu pogarszającej się koniunktury w trzecim kwartale 2023, Spółka nie zwolniła tempa. Nadal rozwijała nowe grupy produktowe dla swoich klientów B2B i B2C.

Jak widać aktywnie odpowiadamy na wyzwania rynkowe, realizując jednocześnie długoterminowe plany rozwojowe. Nie jest to dziś proste w tak niepewnych czasach, ale dzięki sprawności biznesowej, efektywnemu zarządzaniu chcemy dostosować każdy parametr biznesu tak, by w jak największym stopniu był odporny na kolejne możliwe turbulencje makroekonomicznepodkreśla Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

W trzecim kwartale 2023 GK ACTION S.A. skupiła się na dalszym doskonaleniu strategii, która ma stanowić skuteczną odpowiedź na nadchodzący czas. Kontynuowała optymalizację procesów, zwiększając kontrolę kosztów, nie rezygnując przy tym z rozwoju technologicznego Spółki.

Racjonalizujemy koszty stałe, ale z drugiej strony chcąc osiągnąć jeszcze większą konkurencyjność musimy inwestować w nowoczesne rozwiązania. Dlatego wdrażamy do organizacji narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i technologii cyfrowej. Naszym zdaniem tylko firmy, które dziś dokonają odpowiednich inwestycji w technologię i zrównoważony rozwój, zapewnią sobie dalszy wzrost w tym wymagającym dziś biznesowym świeciepodsumowuje Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.

za 3 kwartał

narastająco

tys. zł

2023

2022

zmiana %

2023

2022

zmiana %

Przychody ze sprzedaży

640 967

577 101

11,07

1 787 240

1 692 364

5,61

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

54 522

49 711

9,68

156 106

147 086

6,13

Marża

8,51%

8,61%

-0,11

8,73%

8,69%

0,04

Zysk netto

8 134

12 213

-33,40

22 565

29 972

-24,71

Udostępnij