Action widzi potencjał w rynku medycznym. Dystrybutor z Zamienia przejmuje kontrolę na łódzką PDS Care

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Action wykonał strategiczny ruch, przejmując 60% udziałów w łódzkiej spółce PDS Care, specjalizującej się w obrocie artykułami medycznymi i rehabilitacyjnymi dla osób starszych. Ta decyzja nie tylko rozszerza portfolio Action, ale również wskazuje na zwiększone zaangażowanie firmy w odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne.

Ostatnie działania podjęte przez Action, dystrybutora m.in. elektroniki użytkowej i IT, stanowią odważny krok w kierunku dywersyfikacji oferty i wzmocnienia segmentu B2C. Przejęcie 60% udziałów w łódzkiej spółce PDS Care, specjalizującej się w obrocie artykułami medycznymi i rehabilitacyjnymi, jest nie tylko znaczącym posunięciem biznesowym, ale również świadectwem rozpoznawania przez Action potrzeb społecznych, szczególnie tych dotyczących seniorów.

PDS Care, choć zarejestrowana zaledwie w 2020 roku, osiągnęła w 2023 roku imponujące wyniki finansowe, generując blisko 13 mln zł przychodów i 0,4 mln zł zysku netto. Sukces ten odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty medyczne i rehabilitacyjne, a także skuteczność modelu sprzedaży łączącego sklepy internetowe z punktem stacjonarnym. Dla Action przejęcie PDS Care oznacza umocnienie pozycji na obiecujący rynek z potencjałem znacznego wzrostu.

Umowa zawarta między Action a PDS Care nie ogranicza się jedynie do przejęcia udziałów. Zapisane w niej warunki nabycia pozostałych 40% udziałów w latach 2025–2026, jak również zasady współpracy obu stron, świadczą o długoterminowym zaangażowaniu i planowaniu strategicznym. Action zapewni PDS Care wsparcie w zakresie usług magazynowych, logistycznych i obsługi dostaw, co może znacząco przyczynić się do optymalizacji operacji i zwiększenia efektywności działania przejętej spółki. Z kolei wsparcie podmiotów powiązanych z PDS w zakresie wiedzy branżowej może stanowić dla Action cenny zasób, umożliwiający lepsze zrozumienie specyfiki rynku artykułów medycznych i rehabilitacyjnych.

Wartość transakcji, stanowiąca 0,75% sumy aktywów Action, choć wydaje się niewielka w kontekście całkowitej wartości spółki, jest inwestycją znaczącą z perspektywy strategicznej. Finansowanie transakcji ze środków własnych świadczy o stabilności finansowej Action i jego zdolności do realizacji ambitnych planów rozwoju bez konieczności nadmiernego zadłużania się.

Ocena Action dotycząca korzyści płynących z transakcji, takich jak rozszerzenie i zdywersyfikowanie asortymentu produktowego, wzmocnienie segmentu B2C oraz zwiększenie udziału wysokomarżowych produktów, wydaje się być uzasadniona. Marża brutto PDS Care na poziomie 5,2% w 2023 roku, choć nie imponująca, daje solidną podstawę do dalszej optymalizacji i wzrostu rentowności pod kierownictwem Action.